Til hovedinnhold

Fagforbundet tar imot polske fagforeningskamerater

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni 2022.

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni 2022. (Foto: Fagforbundet / Knut Brobakken)

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni.

26.08.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 26.08.2022

FZZPOZiPS organiserer rundt 13 000 medlemmer som blant annet jobber i sykehus, ambulansetjenesten og innenfor sosialhjelp og hjemmesykepleie. Selv om forbundet organiserer arbeidstakere innenfor en bestemt sektor, kjenner de seg igjen i Fagforbundets arbeid for at «hele laget» av medlemmer skal få anerkjennelse og rettferdig lønn og pensjon.

– Et hovedmål for FZZPOZiPS er å minske forskjellene mellom medisinske og ikke-medisinske yrkesgrupper i sykehus og helse- og omsorgsektoren, sa forbundsleder Sylwia Osiadacz.

På tross av forskjeller i vilkårene for fagbevegelsen i Polen og Norge og ulik historie, møter de tillitsvalgte flere like utfordringer. Deltid og konkurranseutsetting er kjente problemstillinger for helsesektoren i begge land.  

– Vi jobber for rettferdig lønn, bedre arbeidsvilkår og sikre, faste stillinger. Alle yrkesgrupper i sykehusene skal ha anstendig arbeid uansett utdanning, understreket Osiadacz.

Felles utfordringer kan møtes med felles løsninger. Utvekslingen mellom FZZPOZiPS og Fagforbundet er en del av EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid, som baserer seg på erfaringsutveksling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet i deltakerlandene. Målet med programmet er å styrke partssamarbeid på arbeidsplassen og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter i deltakerlandene. Samarbeid er verktøy for å oppnå anstendig arbeid for alle. Programmet administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-midler.

Gjestene, en gruppe på 15 personer med tillitsvalgte, ansatte og forbundslederen, møtte nyvalgte 1. nestleder i LO, Sissel Skoghaug, som understreket LO og Fagforbundets historie med internasjonal solidaritet. De fikk også innledninger om hvordan Fagforbundet jobber med fagligpolitisk samarbeid og hvordan Fagforbundet lykkes med kommunalt trepartssamarbeid. Trine Posaas Nilsen, politisk sekretær i Fagforbundet Oslo, innledet om hvordan hovedstadens største fagforbund jobber for en god og sterk velferdsstat.

Besøket ble avsluttet med bedriftsbesøk til Akershus universitetssykehus, der foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Cathrine Strand Aaland, sørget for at våre polske prosjektpartnere lærte om sykehusets drift, heltidsarbeid og fikk omvisning på operasjonsstua.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?