Til hovedinnhold

Ryddinga i transportsektoren langt fra ferdig, mener tillitsvalgt i Fagforbundet Post og Finans

– Hele bransjen må reguleres ellers blir vektgrensen et smutthull for skurkene, sier Håvard Sivertsen, om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

– Hele bransjen må reguleres ellers blir vektgrensen et smutthull for skurkene, sier Håvard Sivertsen, om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. (Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet)

Regjeringas handlingsplan for transport er et stort skritt i riktig retning for dem som kjører tunge biler, men ikke nok til å sikre at alle ansatte i sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Varebilsjåførene faller fortsatt utenfor, mener Håvard Sivertsen, forbundssekretær i Fagforbundet Post og Finans.

14.11.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 17.11.2022

– Varebilbransjen et sort hull uten tilstrekkelig regulering. Her vil arbeidslivskriminaliteten blomstre om vi ikke raskt får en fornuftig lovgivning, sier Sivertsen.

Varebilbransjen har i dag lovløse tilstander med tusenvis av sjåfører som jobber helt uten regler, regulering og håndheving, ifølge Sivertsen.

– Det eneste du trenger for å drive varetransport er et vanlig førerkort for bil eller moped.

I handlingsplanen for transportsektoren, som kom i slutten av oktober, lovet regjeringen å utrede løyvekrav og kjøre- og hviletid for nasjonal godstransport over 2500 kg. I praksis betyr det å videreføre EUs mobilitetspakke nasjonalt. I tillegg vil de vurdere en ordning med HMS-kort for varebiltransport.

– Mer omfattende tiltak må til for å få orden på hele varebiltransporten, sier Sivertsen.

Han mener vektgrensen på 2500 kg for regulering av varebilene bør legges til side fordi den kun vil gjøre at de som unndrar seg regler bruker lettere kjøretøy.

– Når ett hull tettes vil de som ikke liker lover og regler lete etter et annet.

Strengere i Sverige og Danmark 

Forbundssekretæren anbefaler regjeringen å se til hvordan Sverige og Danmark har valgt å regulere sektoren. Sverige regulerer ut fra hva varebilene brukes til. Brukes de til å transportere gods mot vederlag, så kommer de inn under reguleringene. I Danmark har de en vektgrense på to tonn for å bli regulert, men en tilsvarende ordning som i Sverige er under diskusjon.

– Svenskene har ennå ikke innført fartsskriver og kjøre- og hviletidsbestemmelser for varebil, men de stiller krav om foretaksregistrering, økonomi, vandel, og kompetanse. Alt dette skjer uten en nedre vektgrense, og gjelder alle varebiler i transport mot vederlag, forklarer Sivertsen.

Sivertsen støtter regjeringens plan om en løyveordning, men vil ha den uten vektgrense. Dessuten må løyveordningen stille krav om selskapsregistrering, økonomisk soliditet, vandel og kompetanse. Innføring av fartsskriver og med det kjøre- og hviletidsregler bør heller ikke begrenses til 2500 kg, men til hva kjøretøyet brukes til.

– Lovreguleringene i varebilbransjen må gjelde alle som driver med transport for vederlag, uavhengig av om det gjøres med bil, sykkel eller for den saks skyld, trillebår, sier Sivertsen.

Han legger til at regjeringen bør vurdere en begrensning av antall underleverandører i bransjen, i tråd med logikken i Norgesmodellen for bygg.

God plan for tunge biler

Sivertsen er mer fornøyd med delen av handlingsplanen som omhandler tunge biler og kaller den et stort skritt mot tilnærmet ryddige forhold.

– Transport med tunge bilder har hatt store utfordringer i mange år og ble så godt som ignorert av den forrige regjeringen. Det er veldig viktig at de foreslåtte reglene i handlingsplanen håndheves. For å få til det, må lovnadene om å styrke kontrollapparatene gjennomføres raskt, sier han.

Fagforbundet Post og Finans er opptatt av at kontroll og håndhevingsapparatet styrkes og vil ha klare straffeskjerpinger ved overtredelser.

– Vi lover å passe på, avslutter Håvard Sivertsen, forbundssekretær i Post og Finans.

Utfordringene i bransjen angår i Fagforbundet

I januar 2020 fikk Fagforbundet rundt 8000 nye yrkesaktive medlemmer da tidligere Postkom ble del av Fagforbundet og dannet Fagforbundet Post og Finans. Over 7000 av de nye medlemmene er direkte tilknyttet transportnæringen. Av dem er mer enn 4500 sjåfører på tariffavtale, rundt 1250 kjører lastebil, mens over 3000 kjører forskjellige former for varebil, sykkel eller moped.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?