Til hovedinnhold

Fagforbundet deler erfaringer fra pandemien med polsk søsterforbund

Norge klarte seg bra gjennom pandemien på grunn av høy tillit, ifølge Frey og Egseth.

Norge klarte seg bra gjennom pandemien på grunn av høy tillit, ifølge Frey og Egseth. (Foto: Nina Monsen)

På tross av store forskjeller mellom helsesektoren i Norge og Polen er det mye å lære av hverandre, mener Atle Holberg Frey og Knut Ivar Egseth fra Fagforbundets sykehuskontor og Urszula Michalska, fra den polske forbundsalliansen OPZZ.

27.10.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 27.10.2022

Michalska leder samarbeidsprosjektet Sosial dialog og anstendig arbeid mellom Fagforbundet og det polske forbundet for helse- og sosialarbeidere, FZZPOZiPS, der hun tidligere var forbundsleder.

– Norge var dårlig forberedt på en pandemi og hadde for lav kapasitet på intensive helsetiltak. Presset på ansatte i helsesektoren var enormt, sier Holberg Frey. Han legger til at Norge likevel klarte seg bra gjennom pandemien, hovedsakelig på grunn av trepartssamarbeid, en sterk helsesektor og høy tillit i samfunnet. Holberg Frey innledet på en konferanse i Warszawa i august i regi av prosjektet.

Prosjektet, som startet i 2020, ble preget av pandemien. Konferanser og erfaringsutvekslinger måtte flyttes over på digitale plattformer og pandemien ble et sentralt tema for prosjektet.

Ble hardt rammet

FZZPOZiPS organiserer rundt 13 000 medlemmer, som blant annet jobber i sykehus, ambulansetjenesten og innenfor sosialhjelp og hjemmesykepleie. Medlemmene i helse- og sosialforbundet ble rammet hardt av pandemien. Ifølge Michalska er Polen blant de 20 landene i verden som hadde flest dødsfall knyttet til covid.

– Folk i helsesektoren jobber ikke på spa, de jobber med å redde liv, sier Michalska.

Hun forteller hvordan helsearbeidere i tillegg til å redde liv også måtte ta plassen til nær familie med å trøste og holde de døende i hånda og etterlyser flere tiltak rettet mot psykisk helse for ansatte i helsesektoren.

Mister helsepersonell

Helsesektoren i Polen er preget av lav finansiering og at helsepersonell har flyttet ut av landet de siste 20 årene. Ifølge OECD er Polen blant landene i EU som har det lavest antallet leger i forhold til innbyggertallet. Landet har kun fem sykepleiere per 1000 innbyggere.

Kontrasten til det norske helsevesenet er stort. I Norge har vi 18 sykepleiere per tusen innbyggere. Likevel kjenner Holberg Frey og Egseth igjen flere av utfordringene de polske tillitsvalgte i prosjektet legger fram.

– Utfordringer med rekruttering, konkurranseutsetting, lav bemanning er felles i Norge og Polen, men for våre polske fagforeningskolleger er nok utfordringene større enn hos oss, sier Holberg Frey.

Utvekslingen mellom FZZPOZiPS og Fagforbundet er en del av EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid, som baserer seg på erfaringsutveksling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet i deltakerlandene. Målet med programmet er å styrke partssamarbeid på arbeidsplassen og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter i deltakerlandene. Programmet administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-midler.

Bjørn Pettersen, leder i Omstillingsenheten, understreker viktigheten av sterke fagforeninger under kriser
Bjørn Pettersen, leder i Omstillingsenheten, understreker viktigheten av sterke fagforeninger under kriser (Foto: Nina Monsen)

Tilliten må bygges i fredstid

Bjørn Pettersen fra Omstillingsenheten bidro også på konferansen i Warszawa. Han understreket hvordan tillitsreformen og utvalget som skal se på utfasing av kommersielle aktører fra velferdstjenestene blant annet er et resultat av mange år med fagligpolitisk samarbeid og partssamarbeid.

– I dag har vi en regjering som har i sin politiske plattform at den sosiale dialogen skal styrkes i kommunal og statlig sektor. Samarbeid og tillit må bygges i fredstid for at det skal fungere i en krise, som for eksempel en pandemi eller økonomisk krise, sier Pettersen.

Ifølge Michalska har det vært nyttig å lære hvordan samarbeid lønner seg for alle parter i Norge. Samarbeid er verktøy for å oppnå anstendig arbeid for alle.

– Ikke vent til ulven står utenfor døra med å starte forhandlinger. Det har blitt vårt slagord og en av de viktigste tingene vi har lært i dette prosjektet, avslutter Michalska.

FZZPOZiPS har laget en film om prosjektet på engelsk  og polsk.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?