Til hovedinnhold

Nyheter

– Hele bransjen må reguleres ellers blir vektgrensen et smutthull for skurkene, sier Håvard Sivertsen, om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Ryddinga i transportsektoren langt fra ferdig, mener tillitsvalgt i Fagforbundet Post og Finans

Regjeringas handlingsplan for transport er et stort skritt i riktig retning for dem som kjører tunge biler, men ikke nok til å sikre at alle ansatte i sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Varebilsjåførene faller fortsatt utenfor, mener Håvard Sivertsen, forbundssekretær i Fagforbundet Post og Finans.

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, forteller om barnehagenes trafikklyssystem under pandemien.

Fra landsmøte og streikevakt til mobilisering i Estland

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, rakk bare så vidt å pakke om kofferten etter Fagforbundets landsmøte før han satt på flyet på vei til Estland for å snakke om Fagforbundet, den norske modellen og streiken medlemmene i private barnehager står midt oppe i.

Norge klarte seg bra gjennom pandemien på grunn av høy tillit, ifølge Frey og Egseth.

Fagforbundet deler erfaringer fra pandemien med polsk søsterforbund

På tross av store forskjeller mellom helsesektoren i Norge og Polen er det mye å lære av hverandre, mener Atle Holberg Frey og Knut Ivar Egseth fra Fagforbundets sykehuskontor og Urszula Michalska, fra den polske forbundsalliansen OPZZ.

Trepartssamarbeid: F.v. kommunalsjef for helse /velferd og oppvekst Andreas Stallvik, Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen.

Utvikler lokaldemokratiet i Engerdal

– Vi mener dette er demokratibygging i praksis. Gjennom dialog og likeverdig samarbeid finner vi de gode løsningene raskere. De ansatte i Engerdal kommune er bedre tjent med løsningene vi velger før endelig vedtak fattes. 

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni 2022.

Fagforbundet tar imot polske fagforeningskamerater

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni.

Marek Bogusz, regional leder for Solidarność i Podbeskiolzie, diskuterer fagforeningspolitikk med Fagforbundets samarbeidspartner, prosjektleder Agnieszka Rybczynska.

Polske Solidarność krever kjøreregler for sosial dialog

Fagforbundet samarbeider med det polske fagforbundet Solidarność for å styrke den sosiale dialogen og partssamarbeidet i kommunesektoren i Polen. Som et ledd i prosjektarbeidet ønsker Solidarność å formelle kjøreregler for den sosiale dialogen i kommunesektoren i Polen.

Bjørn Kristian Rudaa, spesialrådgiver i Fagforbundet, gir råd og tips til tillitsvalgte om kommune- og statlig økonomi.

Nye filmer om budsjett og økonomi

Fagforbundets ekspert på økonomi, Bjørn Kristian Rudaa, går gjennom tillitsvalgtes medvirkning i budsjettprosesser, styring av statlige virksomheter og folkevalgtes plikter relatert til kommuneøkonomi i tre opplæringsfilmer.

- Vi har gjort om våre største møterom til sovesaler for ukrainske flyktninger, sier Agnieszka Rybczynska, rådgiver i Solidarnosc og samarbeidspartner med Fagforbundet.

Polsk søsterorganisasjon åpner kontorene for flyktninger

Fagforbundets polske søsterorganisasjon, Solidarność, gjør om møterom til mottakssenter for ukrainske flyktninger.

Illustrasjon

Ingen tillit uten trepartssamarbeid

Fagforbundet har jobbet med å utvikle kommunalt trepartssamarbeid i flere tiår. I praksis er kommunalt trepartssamarbeid et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrative ledere og tillitsvalgte – for å utvikle arbeidsplassene i offentlig sektor.

Snakker varmt om medvirkning: f.v Anita Bråten, Ole Johan Mala, Darius Cinaitis og Irena Petraitiene, leder for fagforbundet for offentlige ansatte i Vilnius.

Fagforbundet Ringerike i Vilnius for å snakke om medvirkning

Leder Bente Anita Bråthen og nestleder Ole Johan Jensen Mala i Fagforbundet Ringerike, begge også hovedtillitsvalgte i Ringerike kommune, var nylig i Litauen på en konferanse om sosial dialog. Hovedbudskapet de hadde med seg i kofferten var: snakk og samarbeid med de ansatte.

– Kommunalt trepartssamarbeid er framtida for Karasjok, sier hovedtillitsvalgt i kommunen, Vidar Somby.

– Fremtidens Karasjok må bygges på trepartssamarbeid

Karasjok mangler et godt trepartssamarbeid mellom administrasjonen, tillitsvalgte og de folkevalgte, ifølge hovedtillitsvalgt Vidar Somby. – Kommunen blir ikke framtidsretta før de tillitsvalgte trekkes inn i alle omorganiseringsplaner.

Trepartssamarbeid kan være nøkkelen til å løse utfordringer du har som tillitsvalgt.

Tre fortellinger om kommunalt trepartssamarbeid

Hva gjør du som tillitsvalgt eller leder når sykefraværet bikker 20 prosent og arbeidsmiljøet lider? Hva gjør du hvis ordføreren tenker på konkurranseutsetting fordi sykehjemslegen vurderer stenging av deler av sykehjemmet? Hvordan håndterer du som fersk tillitsvalgt utfordringer som startet lenge før din tid? Fagforbundet har laget film fra tre arbeidssteder som løste utfordringene ved hjelp av trepartssamarbeid.

Tillitsvalgte møter krav om oppsigelser

Ålesund kommune vedtok i midten av november å kutte 350 millioner kroner i budsjettet og 190 årsverk er foreslått fjernet.

Streikende for ny bussbransjeavtale på Oslo S. Fagforbundets Marit Sauge i front.

Kollektivtrafikken – drift i egenregi

I år har norske bussjåfører fått mer oppmerksomhet enn normalt. Da Norge stengte ned, viste det seg at vi er helt avhengige av kollektivtrafikk og at sjåførene har en samfunnskritisk funksjon.

Budsjettforhandlinger. Illustrasjon.

Tillitsvalgte må forberede seg på harde budsjettprosesser

Økonomien i kommuner og fylkeskommuner er stram og preget av usikkerhet. Flere kommuner har varslet nedbemanninger, og koronaepidemien har medført økte kostnader.

"Vi har i løpet av disse 2 årene møtt det som på folkemunne kalles "arbeidsmaur", kommuneansatte i barnehager og sykehjem som hver dag jobbermålrettet for å yte gode velferdstjenester, og som gjør det med et stort hjerte. Når disse"arbeidsmaurene" i sine roller som enten plasstillitsvalgt, enhetsleder og lokalt verneombud, elleri sine roller som administrative ledere, folkevalgte eller ansattes representanter, har trent på å brukeog utvikle trepartssamarbeidet, har de bygd bru mellom kommuna

Ny rapport: Kommuner har mye å lære av private virksomheter

Ny rapport fra Fagforbundet og forskningsinstituttet SINTEF viser at kommunene har mye å lære av private virksomheter når det kommer til de ansattes medvirkning på arbeidsplassen. Rapporten viser også at forskningsprosjektet om trepartssamarbeid i offentlig sektor har gitt oppsiktsvekkende gode resultater på arbeidsmiljøet og for å få ned sykefravær.

Fagforbundet med eget kapittel i ny bok: "The future is public"

Fagforbundets innsats for å ta kommunale tjenester tilbake i egenregi får et eget kapittel i en internasjonal bok som heter "The future is public" - Framtida er offentlig. Boka handler også om at kommunale tjenester tas tilbake i land i Afrika og Europa, samt USA og Canada.

Partene signaliserte et ønske om fortsatt samarbeid, da de avsluttet to nasjonale programmer i desember. F.v. Mette Gundersen (KS), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Monica Mæland (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Sissel M. Skoghaug (LO Kommune), Steffen Handal (Unio Kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune).

Samarbeid om digitalisering og nye kommuner gir resultater

Nytten av partsamarbeid i store omstillinger og digitalisering i kommunen ble understreket av alle parter da de to nasjonale samarbeidsprosjektene «Nye kommuner» og «Digitalisering og kompetanse i kommunene» ble offisielt avsluttet. Partene ønsker fortsatt samarbeid.

Tillitsvalgte sikrer gode digitale resultater

Du trenger ikke være IKT-medarbeider for å bidra når kommunen din vil digitalisere. Du trenger bare være en god tillitsvalgt. Her er sjekklista du trenger!

Bjørn Kristian Rudaa, økonom og seniorrådgiver i Fagforbundet.

Økonomi for tillitsvalgte – nå pensum på universitetet

Boka Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politike­re har blitt pensum på OsloMet. – Det er behov for mer undervisning om fordelen ved partssamar­beid, sier forfatter av boka og rådgiver i Fagforbundet Bjørn Kristian Rudaa.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?