Til hovedinnhold

Henter inspirasjon fra Polen

Terje Strømsnes på sorteringsanlegg i Krakow.

Terje Strømsnes på sorteringsanlegg i Krakow. (Foto: Nina Monsen)

Presset øker for konkurranseutsetting av velferdstjenester etter valget i høst. Tillitsvalgte fra Oslo lot seg motivere til å ta mer tilbake i egen regi med egne ansatte etter besøk i Krakow i Polen.

29.11.2023 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 19.01.2024

– Alt er i egenregi, utbryter Terje Strømsnes, leder i Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo, entusiastisk. Han er på besøk på en gjenvinningsstasjon og sorteringsanlegg i Krakow.

I Oslo ble avfallsinnhentingen tatt tilbake av kommunen i 2017, men Krakow går enda lenger, ifølge Strømsnes.

– Krakow har vedlikeholdet av alle renovasjonskjøretøy på eget verksted. De har til og med en egen yrkesskole på sorteringsanlegget som utdanner egne mekanikere.

Krakow har også kobla renholdet av veier, bussholdeplasser, parker og snømåking og salting til renovasjons- og gjenvinningsetaten. I Oslo er disse tjenestene under en annen etat og satt ut til kommersielle selskaper.

Knut Erik Ramstad og Terje Strømsnes i sorteringsanlegg i Krakow.
Knut Erik Ramstad og Terje Strømsnes i sorteringsanlegg i Krakow. (Foto: Nina Monsen)

Polsk ledelse på offentlig transport

Krakow kjører forbi Oslo på egenregi også i kollektivtrafikken. I Krakow er kun en liten del av bussdriften satt ut til et kommersielt selskap. Resten er i kommunal regi. På trikkestallen har de eget verksted for restaurering og vedlikehold av trikkevogner.

– Rene parkanlegget, sier en imponert Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, om trikkestallen han besøker i Krakow.

Det er rent og pent med store grøntområder. Hit blir byens innbyggere invitert et par ganger i året for å se på nye og gamle trikker.

Linda Amundsen prøver ut trikk i Krakow.
Linda Amundsen prøver ut trikk i Krakow. (Foto: Nina Monsen)

Linda Amundsen, nestleder i samferdsel og teknisk Fagforbundet Oslo, satte pris på den generelle framkommeligheten til trikken.

– Selv om de har dobbelt så mange trikker som i Oslo, har de ikke høyere ulykkestall, sier Amundsen, som selv er trikkefører.

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Blant annet sliter Krakow med rekruttering av bussjåfører, som de løser med å ansette flere som selvstendig næringsdrivende i stedet for som egne ansatte.

Fagforbundets representanter var invitert til Krakow av det polske fagforbundet Solidarność, som en del av Fagforbundets EØS-prosjekter for anstendig arbeid og sosial dialog.

Ola Floberg, Linda Amundsen og Piotr Jurczyk foran trikk i Krakow.
Ola Floberg, Linda Amundsen og Piotr Jurczyk foran trikk i Krakow. (Foto: Nina Monsen)

Fakta: Samarbeidsprosjekt om sosial dialog
Solidarność og Fagforbundet deltar i EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid, som baserer seg på erfaringsutveksling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet i deltakerlandene. Programmet administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-midler. KS er Fagforbundets samarbeidspartner i prosjektet.

Rapport om prosjektet (engelsk)

Solidarnosc, Association of Polish Cities, Fagforbundet og KS
Samarbeidspartnerne i prosjektet: Solidarność, Association of Polish Cities, Fagforbundet og KS (Foto: Logo)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?