Til hovedinnhold

Hovedtillitsvalgtes erfaringer kommer flyktninger i Polen til gode

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, utvekslet erfaringer med tillitsvalgte i et polsk søsterforbund om hvordan fagforeninger kan bidra til å inkludere flyktninger

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, utvekslet erfaringer med tillitsvalgte i et polsk søsterforbund om hvordan fagforeninger kan bidra til å inkludere flyktninger (Foto: Nina Monsen)

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, har flere års erfaring med integrering av flyktninger. I juni reiste hun til Krakow i Polen for å dele kunnskap med et polsk forbund, som samarbeider med Fagforbundet om å bedre integreringen av ukrainske flyktninger.

11.07.2023 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 06.09.2023

– Jeg har så mange solskinnshistorier om enslige mindreårige flyktninger som kom til Hvaler. De har utdannet seg og jobber i dag som helsefagarbeider, butikkselger, rørlegger, elektriker, vernepleier, sykepleier, bioingeniør, elektroingeniør og ambulansearbeider, sa Mona Holmkvist.
Holmkvist har særlig erfaring med enslige mindreårige flyktninger fra tiden hun jobbet som miljøterapeut og var plasstillitsvalgt for barnevernstjenesten, mobilt team, helsestasjonen og bofelleskapene for enslige mindreårige flyktninger.

– Flyktningene i Hvaler jobber hardt, sparer penger og flere av dem har kjøpt seg hus eller leilighet, giftet seg og startet familie. Flere er nå norske statsborgere, sa Holmkvist, som etter mange års erfaring som plasstillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Hvaler, ble hovedtillitsvalgt i Hvaler i mars i år.

Samarbeid

Holmkvist deltok på en konferanse med rundt 30 polske fagforeningskamerater fra FZZPOZiPS, et fagforbund som organiserer ansatte i helse- og omsorgsektoren. De deltar i et prosjekt som skal bidra til at ukrainske flyktninger blir innlemma i det polske arbeidsmarkedet i trygge jobber med anstendig lønn. Fagforbundet, ved omstillingsenheten, er norsk samarbeidspartner i prosjektet, som finansieres av EØS-midler.

Målet med prosjektet er å styrke den sosiale dialogen om inkludering og integrering mellom partene i arbeidslivet. På konferansen ble det vist til eksempler fra Norge på hvordan regjeringens integreringspolitikk iverksettes i samarbeid med kommunene og arbeidslivets parter. Holmkvist understreket også hvordan kommunalt trepartssamarbeid er et nyttig verktøy for å inkludere flyktninger og for å utvikle kommunale tjenester generelt, noe Hvaler har god erfaring med.

Forskjellsbehandling

Polen har markert seg som et av landene i EU med strengest flyktningpolitikk, men åpnet grensene for ukrainske flyktninger. Nesten 13 millioner ukrainere har krysset grensen til Polen etter at Russland invaderte Ukraina i fjor. Polske familier åpnet hjemmene sine og tok imot dem. Flyktninger fra andre land, som forsøker å ta seg inn i EU via grensa mellom Be­larus og Polen, blir sendt tilbake. I Norge får ukrainske flyktninger midlertidig kollektiv beskyttelse og rett til å bo og jobbe i Norge. Antallet ukrainske flyktninger har blitt brukt som argument for å redusere kvoteflyktninger fra andre land ned fra 3000 personer, et antall FN i flere år heller har bedt Norge om å øke.

– Fagbevegelsen i Norge og Polen må vise solidaritet og kreve beskyttelse for alle flyktninger, uansett hvor de flykter fra, avsluttet Mona Holmkvist.

Slik gjør du det

Fagforbundet som medspiller i integrering av flyktninger i kommunene Last ned

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?