Til hovedinnhold

Revidert statsbudsjett: Styrker velferden og reduserer forskjellene

Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Lars Helgerud)

Fagforbundet skryter av regjeringa for å prioritere helsevesenet, bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og øke innsatsen for å få folk i jobb. – Dette er godt nytt både for befolkningen og for Fagforbundets medlemmer som jobber i velferdstjenestene, mener Mette Nord.

11.05.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 12.05.2023

Lederen av Fagforbundet er godt fornøyd med regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

– Noe av det viktigste regjeringa gjør er å satse på de offentlige velferdstjenestene. Det er godt å se at regjeringa tilfører kommunene mer penger. Dette gjør at vi kan opprettholde gode velferdstjenester i ei krevende tid med lønns- og prisvekst, mener Mette Nord.  

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å gi kommunesektoren en kompensasjon for prisvekst på 3,2 milliarder kroner. I Kommuneproposisjonen for 2024 er det en foreslått vekst i frie inntekter for kommunesektoren på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner.  

– Det er kommunene som leverer velferdstjenestene som innbyggerne er helt avhengige av, blant annet helse- og omsorgstjenester, barnehage- og skoletilbud. Da er det avgjørende at kommunene har en trygg og forutsigbar økonomi, og det får de med disse forslagene, sier Nord. 

Hun er også særdeles fornøyd med at regjeringa gir 260 millioner kroner mer til barnevernet. 

Reduserer forskjellene 

Forbundslederen peker på at regjeringas viktigste jobb er å skape trygghet for folk flest gjennom ansvarlig økonomisk styring i ei svært krevende tid. Hun viser til at Fagforbundets medlemmer det siste året har blitt sterkt rammet av økte priser og renter, og at dette er verst for dem med minst.  

– Heldigvis har vi ei regjering som prioriterer å redusere forskjellene, framfor å kutte skattene til de rikeste. Det er bra at regjeringa styrker velferdstjenestene for alle og gir ekstra hjelp til dem som trenger det mest, sier lederen av Fagforbundet.  

Hun er særlig glad for at regjeringa vil øke bostøtta med 519 millioner kroner, noe som er svært viktig for mange av dem som har det mest krevende. 

Mer til eldreomsorgen 

Regjeringa styrker også eldreomsorgen med 200 millioner kroner.  

– Det er flott av folk lever lenger og at det blir flere eldre. Da er det også viktig at kommunene kan gi god pleie og omsorg til flere. Derfor trenger vi en satsing på eldreomsorgen framover. Dette er et kroneksempel på tiltak som monner. I tillegg er Fagforbundet glad for at Tørn-prosjektet får tilskudd, noe som kan gi bedre oppgavedeling og flere heltidsstillinger i helsesektoren. 

Skal få flere i jobb 

Norge har et skrikende behov for flere helsearbeidere i framtida. Derfor er det positivt at regjeringa nå intensiverer arbeidet med å folk i jobb ved å bevilge 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak og styrking av Nav. 

– Det er fortsatt altfor mange som står utenfor arbeidslivet. Å få flere i jobb er det viktigste vi kan gjøre for å redusere forskjeller og fattigdom. Samtidig vet vi at denne arbeidskraften er helt nødvendig for at vi skal kunne levere gode velferdstjenester, slår lederen av Fagforbundet fast. 

Gjennomslag for Fagforbundet 

 Fagforbundet har i regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett fått gjennomslag for flere viktige krav: 

  • Styrking av eldreomsorgen med 200 millioner kroner til heldøgns omsorgsplasser
  • 6,2 milliarder kroner mer til sykehusene, hvorav 2,5 milliarder er varig budsjettøkning
  • Kraftig økning i støtten til kommuner som tar imot flyktninger fra Ukraina 
  • 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak for å få folk inn i arbeidslivet
  • Statlig barnevern får 260 millioner kroner. 60 millioner skal gå til økt kapasitet og kvalitet i statlige barnevernsinstitusjoner, noe som er et viktig bidrag til utfasing av kommersielle aktører 
  • Styrker heltidssatsing i helsesektoren med 30 millioner kroner.
  • Prioritering av yrkesfagene, blant annet med ekstra tilskudd for å få raskere godkjenning av nye fagskoleutdanninger
  • Reduksjon i økonomiske belønninger for kommunesammenslåing
  • Tannhelsetilbudet til unge voksne utvides. De mellom 21 og 24 år skal kun betale 25 prosent i egenandel 

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon med mer enn 405.000 medlemmer. Mange av dem jobber i helse, omsorg og andre velferdstjenester. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?