Til hovedinnhold

Tariffavtalen trumfer

Velferdspermisjon - et nødvendig gode ved mange faser i livet.

Velferdspermisjon - et nødvendig gode ved mange faser i livet. (Foto: Mostphotos)

Arbeidsmiljøloven (AML) har detaljerte bestemmelser om rett til fri i mange livssituasjoner, men den sier lite om fri med lønn. Det gjør derimot tariffavtalene våre.

25.04.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 04.05.2023

«Alle» vet at tariffavtalene våre er gjensidig forpliktende avtaler som er bindende, både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Likevel ser vi fra tid til annen at avtaleverket ikke blir fulgt, enten fordi kunnskapen om bestemmelsene er for dårlig eller fordi noen innfører interne regler som avviker fra tariffavtalens bestemmelser.

Det kan man ikke gjøre. Det er ikke noe i veien for arbeidsgiver å ha en rausere praktisering enn tariffavtalen sier, men man kan ikke uten videre ta bort rettigheter som er avtalt mellom partene. Det er ikke anledning til å gi velferdspermisjon til en medarbeider og si nei til en annen som er i samme livssituasjon. Reglene skal praktiseres likt i virksomheten.

AML gir rett til fri, tariffavtalen gir rett til lønn

Arbeidsmiljøloven (AML) har detaljerte bestemmelser om rett til fri i mange livssituasjoner. Det gjelder for eksempel en rekke bestemmelser i tilknytning til svangerskap og fødsel både for mor og far, omsorg for og pleie av nærstående pårørende, omsorg for og pleie av barn, utdanningspermisjoner og fri til å skjøtte offentlige verv, for å nevne noe. 
 
Arbeidsmiljøloven sier mye om rett til fri, men den sier lite om fri med lønn. Det gjør imidlertid tariffavtalene våre. Vi kan ikke gjengi bestemmelsene i alle tariffavtalene her, ettersom de varierer litt fra avtale til avtale. Men hvis vi tar som utgangspunkt KS-avtalen, som er den største, så har den bestemmelser om både velferdspermisjon, utdanning, eksamener og rett til fri for å skjøtte offentlige verv. Disse er samlet i § 14 i avtalen.
  
Rettigheter knyttet til svangerskap, fødsel og permisjon er også regulert i tariffavtalene, men dette er bedre kjent stoff, som vi ikke går inn på her.

Ingen automatikk 

Til tross for at det er slik at arbeidsmiljøloven gir rett til fri og tariffavtalen har bestemmelser om rett til fri med lønn, så kan man ikke uten videre legge til grunn at man skal ha rett til fri med lønn selv om AML gir rett til fri. I de fleste tilfeller vil det likevel være slik. Mange virksomheter har i tillegg et eget velferdsreglement som også utløser rettigheter. Det gjelder for eksempel rett til fri ved tilpasning i barnehage, flytting osv.  

Rett til fri ved tilvenning i barnehage og ved første skoledag var tidligere en del av hovedtariffavtalen i både stat og kommune, men etter en forenkling av avtalene på nittitallet ble det vanlig at slike ordninger utformes og avtales lokalt. Som regel er disse rettighetene videreført og gir rett til fri.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?