Til hovedinnhold

Siste mulighet: Søk studietilbud innen ledelse og digitalisering

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Mostphotos)

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Fagforbundet studieåret 23/24 studiet ledelse og digitalisering. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv. Du må være medlem for å kunne delta. Søknadsfristen er allerede 15. juni.

09.05.2023 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 06.06.2023

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling. Det utgjør tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisningen går over to semestre og studiet består av følgende fire emner:

Digitale arbeidsformer i organisasjoner (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om digitale samarbeidsformer og hvordan de kan anvendes i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter. Det gir kunnskap om hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som for eksempel ledelse av endringsprosesser, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging.

Digital kommunikasjon og sosiale medier (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om offentlige og private organisasjoners bruk av sosiale medier
overfor ulike kundegrupper og brukere av digitale tjenester. Det gir kunnskap om digitalisering og sosiale mediers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Emnet gir også innsikt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til temaet digital kommunikasjon og sosiale medier.

Digital organisasjon og ledelse (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om IKT og digitaliseringsprosessers historie, tradisjoner og egenart. Det går inn på IKTs muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner, innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for lederskap. Emnet går også inn på demokratiutfordringer, etiske utfordringer, personvern, IT-sikkerhet og digitalt utenforskap.

Human Resource Management og digital transformasjon (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om betydningen av digitalisering for HRM og ledelse, og  hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver. Det gir kunnskap om sammenhengene mellom HRM, digital transformasjon og innovasjon og om hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet. 

Søknadsfrist: 15. juni 

Du kan lese mer om utdanningen, samt praktisk informasjon her: Videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (fagforbundet.no)

Søk opptak på Høgskolen i Innlandets nettside

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?