Nyheter

Lokale forhandlinger 2021

Lokale forhandlinger i kommunen er avsluttet ,ønsker du info ta kontakt med oss på kontoret.

Feiring av 40 års og 25 års jubilanter i Fagforbundet Tromsø

Fagforbundet Tromsø avholdt markering og jubileumsfest for sine medlemmer som har 25 - og 40 års medlemskap i fagforeningen

Tillitsvalgtskonferanse 2021

Gode kamerater, som en del av tillitsvalgtuka ønsker Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 2021. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll, sier fagforeningsleder Reinaldo Montalvao.

Ekstraordinært årsmøte 2021

Gode kamerat, Fagforbundet Tromsø innkalle til ekstraordinært årsmøte 04.11.21 kl.18:00 - kl.19:30

Takk for innsatsen kamerater

Etter 561 dager med nedstengninger og restriksjoner åpnet endelig Norge på lørdag. Tusen takk til alle dere som har stått i førstelinjen og som har bidratt til at det tross alt har gått bra med landet vårt i denne perioden.

Informasjon Lokale forhandlinger kap.4 2021

Her finner en informasjon om de lokale forhandlingene i Kap 4 høsten 2021

Nå er det vår tur - Velg velferd og en jobb vi kan leve av!

Fagforbundet Tromsø ønsker at valgkampen handler om hele og faste stillinger, bedre bemanning, bedre arbeidsvilkår for ansatte og en lønn å leve av.

Valgintervju med Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Cecilie Terese Myrseth er Aps 1. kandidat til Stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt henne svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Valgintervju med Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Torgeir Knag Fylkesnes er Tromsø SVs 1. kandidat til Stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt han svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Valgintervju med Hanne Beate Stenvaag (Rødt)

Hanne Beate Stenvaag er Rødts 1. kandidat i Troms ved stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt henne svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Nå er det vår tur!

Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av.

Fagforbundet Tromsø har fått en ny Fane

Fagforbundet Tromsø har fått ny fane som ble vist fram for medlemmene under fagforbundsuke.

Slår et slag for likestillingskampen

Fagforbundet Tromsø og Kvaløya Sportsklubb samarbeider i kampen for likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og i samfunnet.

Fagforbundet Tromsø markerte mot fjerning av særaldersgrensen!

Fagforbundet Tromsø protesterer mot regjeringens forslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrenser. Lovforslaget vil i praksis bety at man fjerner særaldersgrensene.

FAGFORBUNDET TROMSØ sier JA for å bevare SÆRALDERSGRENSA

- Særaldersgrensa er ikke et privilegium, men en annerkjennelse til de ansatte som jobb i farlige eller fysisk krevende jobber, disse yrkesgrupper har en sentral rolle i beredskap til vår samfunnet, sier Reinaldo Montalvao - nestleder i Fagforbundet Tromsø.

Enighet i KS-oppgjøret 2021

Fagforbundet krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og det kravet er innfridd. Løsningen innebærer en lønnsvekst på 2,82 prosent.

INFORMASJON OM STREIK I TROMSØ KOMMUNE - KS

Her vil du som er medlem i Fagforbundet og som jobber i Tromsø kommune få oppdatert informasjon om mulig streik.

Fare for streik i Tromsø kommune fra 27.mai

Det nærmer seg mekling i KS-oppgjøret. Hvis meklingen ikke fører fram er Fagforbundet Tromsø kampklare, og vil ta ut 113 medlemmer i streik 27. mai.

Mellomoppgjøret 2021 og medlemsopplysninger

Det nærmer seg sommer og Mellomoppgjøret 2021, og dermed er det veldig viktig at vi har korrekt informasjon om alle våre medlemmer i vårt medlemsregister.