Nyheter

INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTET 2022

I år blir årsmøtet til Fagforbundet Tromsø digitalt. Fagforeningsstyret innkaller foreningens medlemmer til årsmøte 26.01.21 kl.17:30 – 20:30 gjennom videokonferanse på Microsoft Teams

INNKALLING TIL DIGITALT KLUBBMØTE FOR ANSATTE I TROMSØ KOMMUNE

Fagforbundet Tromsø kaller med dette inn til digitalt Klubbmøte for yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet ansatt i Tromsø kommune. Det blir valg av Hovedtillitsvalgte og valgkomitéen i KS området.

Nedleggelse av Kvaløysletta barnehage er ikke til barnas beste!

Leder i Fagforbundet Tromsø Reinaldo Montalvao har vært med på markering i dag for å støtte ansatte, barna og foreldre i kampen for å beholde barnehagen åpen.

Slår alarm om effektene av budsjettkutt i Brann og redning

Fagforbundet Tromsø og Norsk brannmannsforum (NBMF) er bekymret etter tilbakemeldinger fra medlemmer ved Tromsø brann og redning KF etter Tromsø kommunes siste kommunestyremøte.

God jul og godt nytt år fra Fagforbundet Tromsø

Fagforbundet Tromsø ønsker alle sine medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en magisk jul og et godt nyttår. En ekstra hilsen til dere alle som er på jobb.

KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET TROMSØ 2022

Fagforbundet Tromsø kaller inn til årsmøte 2022. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte

KLUBBMØTE FOR MEDLEMMER/ANSATTE I TROMSØ KOMMUNE

Det blir valg av HTV og valgkomité i KS området på eget medlemsmøte for ansatte i Tromsø Kommune.

Det er på tid å gjøre noe

Fagforbundet ønsker å høre fra arbeidsgiver om hvilken tiltak kommune har for ansatte i barnehage og SFO? 

På tide å styrke Fagarbeidere i Tromsø kommune

Arbeidsgiver må se på alle yrkesgrupper og etablere konkrete tiltak for å gjøre noe med det økende behovet for flere fagarbeidere, men det haster. På tide å gjøre noe med det.

Lokale forhandlinger 2021

Lokale forhandlinger i kommunen er avsluttet ,ønsker du info ta kontakt med oss på kontoret.

Feiring av 40 års og 25 års jubilanter i Fagforbundet Tromsø

Fagforbundet Tromsø avholdt markering og jubileumsfest for sine medlemmer som har 25 - og 40 års medlemskap i fagforeningen

Tillitsvalgtskonferanse 2021

Gode kamerater, som en del av tillitsvalgtuka ønsker Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 2021. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll, sier fagforeningsleder Reinaldo Montalvao.

Ekstraordinært årsmøte 2021

Gode kamerat, Fagforbundet Tromsø innkalle til ekstraordinært årsmøte 04.11.21 kl.18:00 - kl.19:30

Takk for innsatsen kamerater

Etter 561 dager med nedstengninger og restriksjoner åpnet endelig Norge på lørdag. Tusen takk til alle dere som har stått i førstelinjen og som har bidratt til at det tross alt har gått bra med landet vårt i denne perioden.

Informasjon Lokale forhandlinger kap.4 2021

Her finner en informasjon om de lokale forhandlingene i Kap 4 høsten 2021

Nå er det vår tur - Velg velferd og en jobb vi kan leve av!

Fagforbundet Tromsø ønsker at valgkampen handler om hele og faste stillinger, bedre bemanning, bedre arbeidsvilkår for ansatte og en lønn å leve av.

Valgintervju med Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Cecilie Terese Myrseth er Aps 1. kandidat til Stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt henne svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Valgintervju med Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Torgeir Knag Fylkesnes er Tromsø SVs 1. kandidat til Stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt han svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Valgintervju med Hanne Beate Stenvaag (Rødt)

Hanne Beate Stenvaag er Rødts 1. kandidat i Troms ved stortingsvalget 2021. Fagforbundet Tromsø har bedt henne svare på noen spørsmål på vegne av medlemmene.

Nå er det vår tur!

Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av.