Til hovedinnhold

En privat alderdom på anbud?

Maika Soleng

Maika Soleng (Foto: Fagforbundet)

24.05.2023 av Maika Soleng
Sist oppdatert: 24.05.2023

En privat alderdom på anbud?

 

Fagforbundet Tromsø registrerer at ordførerkandidater for Høyre i Nord Norge, igjen presser en agenda med privatisering av helsetjenester, har vi virkelig så dårlig hukommelse som samfunn, at vi ikke husker? 

Dette er et sitat fra 2011 fra dagsavisen.no

«De jobbet 84 timer i uka, fikk ikke ei krone overtidsbetalt og sov i sykehjemmets bomberom. Dette var hva NRK kunne avsløre ved det Adecco-drevne sykehjemmet "Ammerudlunden" i Oslo 17. februar.»

Dette er et sitat fra 2017 fra FriFagbevegelse

«Dette er historien om Åge Villi Kristiansens tid som pasient på Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Behandlingen han fikk der endte med at han fikk fluelarver i såret sitt. Noen dager etter at larvene ble oppdaget, fikk den diabetessyke mannen pustevansker og hjertestans. Da ga sykepleierne på Skoggata opp å redde ham og lot ham ligge igjen alene. Hvordan kunne det skje? Han døde der, 76 år gammel. FriFagbevegelse og Fagbladet har fått innsyn i dokumentasjon som forteller om Kristiansens siste leveår under selskapet Norlandias omsorg og ansvar»

Dette er et sitat fra 2019 fra FriFagbevegelse

«Aleris-saken: – Jeg var lurt til å tro at jeg var en løsarbeider uten rettigheter

Mandag forklarte fire av de 24 konsulentene som har saksøkt Aleris Ungplan & BOI seg i Oslo tingrett. De fire fortalte om lange strekk på jobb uten søvn og konstant redsel for å miste arbeid og inntekt.»

Ønsker vi å legge opp til nye slike overskrifter?

Høyre sin kronikk den 15.05.23 i Nordlys kunne vil lese følgende:

«Det er krevende og rekruttere og beholde helsepersonell, både i kommunene og sykehusene, Da trenger vi og ta i bruk alle gode krefter. Offentlige, ideelle og private».

Nei Høyre, det siste vi trenger er å konkurranseutsette offentlig helse Norge, vi har personalmangel, vi mangler hender, og alt peker til det verre i tiden framover. Hvordan løser privatisering dette? Det skaper bare enda mer rift om de hendene som allerede er i drift. Det skaper ikke flere hender.

I slutten av måneden er Verdighetskonferansen her i Tromsø, det har fått meg til å tenke grundig igjennom en ting, hva er egentlig verdighet?

Verdighet det må da være når du har fått muligheten til å leve et godt og produktivt liv, et meningsfullt liv, der du møtte trygge og gode voksne fra du var barn, et godt system som tok imot deg mens du var «rebell» i ungdomsårene, et arbeidsliv som ga deg muligheten til å være den trygge gode voksne for barna eller eldre når du selv begynte å jobbe.  Men verdighet er også en verdig pensjonist-tilværelse og at du får den hjelpen du trenger når du ikke lenger klarer selv. Et liv der du har fått muligheter og valg.

Alt dette forutsetter at vi har gode offentlige tjenester i alle livsfaser som fungerer og koordineres gjennom folkevalgte, og ikke private spekulanter.

Ansatte ved private sykehjem har gjennomgående dårligere lønns- og pensjonsbetingelser enn ansatte ved kommunale sykehjem. Ved flere av sykehjemmene som har vært drevet av kommersielle aktører har åpenbart profittmotivet veid så tungt at det har gått ut over pasienter, slik som når omsorgskonsernet Attendo drev Midtåsenhjemmet i Oslo, og påla de ansatte å veie bleier for å se om det virkelig var nødvendig å skifte. Etter at ansatte der varslet om at uforutsette dødsfall skyldtes manglende oppfølging grep til slutt fylkeslegen inn. Ved andre kommersielt drevne sykehjem har media omtalt at personale sover på bomberom, jobber doble vakter og vel så det uten overtidsbetaling og en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. Selv private sykehjem som ikke har gjort noe ulovlig, har profitt som et grunnleggende mål for virksomheten sin. I eldreomsorgen er det lønn og pensjon for de ansatte som utgjør den største utgiften. Derfor tilbyr de private sykehjemmene sine ansatte dårligere lønn, lønnsutvikling og pensjonsordninger enn det sykehjems ansatte ved kommunale sykehjem får.

Jeg vil ha et kommunalt sykehjem, med gode planer laget av fagfolk og politikere som lytter på innbyggerne og imøtekommer dem, og ansatte som behandles med verdighet, og respekt, med en rettferdig lønn, og pensjon, og en bemanningsnorm etter behov.

 Fagforbundet sier JA til sterke og gode offentlige tjenester, JA til trygge og gode arbeidsforhold med en verdig lønn og pensjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?