Til hovedinnhold

Informasjon fra valgkomiteen - Årsmøte 2023

TROMSØ

TROMSØ

Kunne du tenke deg et verv i Fagforbundet Tromsø? Fagforeningen ønsker flere engasjerte medlemmer som vil påta seg verv. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid, og her finner du informasjon om hvilke verv som er på valg i 2023 og hvordan du kontakter valgkomiteen.

06.11.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 06.11.2022

Hei Fagforeningskamerater

Kunne du tenke deg et verv i Fagforbundet Tromsø?

Fagforeningen ønsker flere engasjerte medlemmer som vil påta seg verv. 

26.januar 2023 skal Fagforbundet Tromsø avholde årsmøte. Da skal det blant annet foretas en rekke valg til ulike verv i fagforeningen. Om du er interessert selv, eller om du ønsker å spille inn forslag på noen andre kan du ta kontakt med valgkomiteen.

Husk at de du sender forslag på må være forespurt og ha svart ja før det sendes inn forslag.

På årsmøtet 2023 skal følgende verv velges:

Fagforeningsleder

Nestleder

Opplæringsansvarlig

Leder til yrkesseksjon helse og sosial

Leder til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Leder til yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Leder til ungdomsutvalget

Leder til uføre- og pensjonistutvalget 

Oppgavene knyttet til disse vervene er regulert av Fagforbundet sine vedtekter §11.

 

I tillegg skal det velges

100% frikjøpt tillitsvalgt for privat sektor, fane 2 og sekretær

Styremedlemmer til yrkesseksjon helse og sosial

Styremedlemmer til yrkesseksjon kontor og administrasjon

Styremedlemmer til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Styremedlemmer til yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Styremedlemmer til ungdomsutvalget

Styremedlemmer til uføre- og pensjonistutvalget.

Representanter for representantskapet i Fagforbundet Troms

Representanter for representantskapet i LO i Tromsø

Vara til styret i fagforeningen

 

For å ha et godt demokratisk grunnlag, og for at alles stemmer skal bli hørt trenger vi engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. I fagforeningsstyret, yrkesseksjoner og utvalg får man en unik sjanse til å sette saker man brenner for på dagsorden.

Om du er interessert i et verv, vil spille inn forslag på andre eller om du lurer på noe knyttet til verv i foreningen så kan du ta kontakt med valgkomiteen innen 11.desember 2022.

Ann Mari Heimstad - tlf 909 58 216 epost: amkuiva@msn.com (leder valgkomiteen)

Finn Løkvoll - epost: finnlokvoll@gmail.com

Jonas Helø - epost: jshe87@gmail.com 

John Nicolai Løkke Jensen - epost: Johnnikolailuckyjensen@gmail.com

May Lisbeth Andersen  - epost: May.Lisbeth.Andersen@tromso.kommune.no

 

Takk for at du er medlem i Fagforbundet

Med vennlig hilsen

Reinaldo Montalvao

Leder, Fagforbundet Tromsø

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?