Til hovedinnhold

Informasjon om valgkomiteen - Årsmøte 2023

Kunne du tenke deg å sitte i valgkomiteen for Fagforbundet Tromsø i periode 2023/2024? Fagforeningen ønsker flere engasjerte medlemmer som vil påta seg verv. Styret i fagforeningen skal starte sitt arbeid for å utpeke en ny valgkomite for Årsmøte i 2023.

06.11.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 06.11.2022

Hei Fagforeningskamerater

Kunne du tenke deg å sitte i valgkomiteen for Fagforbundet Tromsø i periode 2023/2024?

Fagforeningen ønsker flere engasjerte medlemmer som vil påta seg verv. Styret i fagforeningen skal starte sitt arbeid for å utpeke en ny valgkomite for Årsmøte i 2023.

 

Valgkomiteen i Fagforbundet Tromsø skal bestå av:

1 leder 

1 representant fra yrkesseksjon helse og sosial

1 representant fra yrkesseksjon kontor og administrasjon

1 representant fra yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

1 representant fra yrkesseksjon samferdsel og teknisk

1 representant fra øvre utvalget i fagforeningen

 

Hva gjør en i valgkomitéen:

Finne frem til, forespørre og foreslå kandidater til verv i lokalforeningen.

Samarbeide med styret og tillitsvalgte for å finne best mulig kandidater.

Sikre bred representativitet som gjenspeiler mangfoldet blant yrkesseksjonene og utvalget i organisasjonen.

Legge fram forslag for årsmøte i januar.

 

26.januar 2023 skal Fagforbundet Tromsø avholde årsmøte. Om du er interessert selv, eller om du ønsker å spille inn forslag på noen andre knyttet til verv i valgkomiteen så kan du ta kontakt med leder i fagforeningen innen 11.desember 2022.

Husk at de du sender forslag på må være forespurt og ha svart ja før det sendes inn forslag.

Du kan da kontakte fagforeningsleder på e-post avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no eller på telefon 941 00 477.

Takk for at du er medlem i Fagforbundet

Med vennlig hilsen

Reinaldo Montalvao

Leder, Fagforbundet Tromsø

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?