Til hovedinnhold

Enighet i Lovisenberg Omsorg AS og Lovisenberg Omsorg 2

Fra venstre: Sissel Hallem LO Stat, Eva Margrethe Bye, Claudia Stanciu, Habonbe Yusuf, Sarah Bashir og fra Lovisenberg omsorg 1 og 2. Bak står Cathrine Sanden og Trine Posaas Nilsen

Fra venstre: Sissel Hallem LO Stat, Eva Margrethe Bye, Claudia Stanciu, Habonbe Yusuf, Sarah Bashir og fra Lovisenberg omsorg 1 og 2. Bak står Cathrine Sanden og Trine Posaas Nilsen (Foto: Sinthuja Rajeswaran)

Nye lønnsbetingelser og vilkår fra 1. april.

28.05.2024 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 12.06.2024

Fagforbundet og Lovisenberg Omsorg er blitt enig i forhandlingene for Lovisenberg Omsorg AS og Lovisenberg Omsorg 2 den 22. Mai. Fra Fagforbundet møtte Sarah Bashir, Claudia Stanciu, Habone Mohamed Yonis, Sinthuja Rajeswaran, Eva Margrethe Bye og Sissel Hallem, alle tillitsvalgte fra Lovisenberg Omsorg og forhandlingsleder Catrine Sanden fra Fagforbundet Oslo.

Nytter å stå sammen

- Vi er veldig fornøyd med oppgjøret.  Vi fikk til et generelt tillegg til alle på 18 000 kroner, samt at vi fikk bevart våre tekstlig deler i overkomsten. Det ble også en økning i lørdag/søndagtillegget for ansatte  i ordinær tjeneste. For ansatte i turnus som jobber annen hver helg. Det ble også et tillegg på 2000 kroner for de  som veileder lærlinger. Sammen har vi stått sterkt og oppnådd et resultat vi kan være stolte av. Den store støtten fra våre medlemmer har vært uvurderlig i denne prosessen. Vi er dypt takknemlige for engasjementet våre medlemmer har vist, og for at de har stått sammen med oss. Dette er en seier for solidaritet og fellesskap!

Fagforbundet er stolt av å ha medlemmer som er så engasjerte og bevisste på sin egen verdi. Sammen har vi vist at det nytter å stå sammen,sier hovedtillitsvalgte i Lovisenberg omsorg 1 og 2, Sara Bashir og Claudia Stanciu.

Generelt kronetillegg til alle

Med virkning fra 1. april 2024 sikres alle et generelt tillegg på kr. 18 000 i 100 prosent stilling. Det er inkludert tillegg gitt i de sentrale forhandlingene. For deltidsansatte gis det forholdsmessig tillegg.

Ansatte i lønnsramme B3 gis et tillegg på 8 800 kroner med samme virkningsdato. For deltidsansatte gis det forholdsmessig tillegg.

Økning av lørdags- og søndagstillegget

For ansatte øker det tillegget for det ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 med 5 kroner til 55 kroner timen. Ansatte som jobber turnus annen hver helg får 91 kroner timen.

Tillegg for veiledning

Funksjonstillegg på 2000 kroner pr. år for ansatter som veilder/instruktør for læring I virksomheten

Resultatet iverksettes når området er ferdig.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?