Til hovedinnhold

Eksempel på godt partssamarbeid

Ellinor Lønnå er sykepleier og leder av Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og Neli Georgieva er matvert ved OUS Rikshopoitalet og medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo.

Ellinor Lønnå er sykepleier og leder av Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og Neli Georgieva er matvert ved OUS Rikshopoitalet og medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo. (Foto: Martin Halsos)

Alle matvertene fikk gå på kurs.

18.01.2024 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 24.01.2024

Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Oslo har denne uken arrangert et todagers kurs for nærmere 50 matverter ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Kokk Erlend Eliassen fra Fagforbundet var foredragsholder. Tanken var blant annet å informere om og inspirere til å søke opptak på den nye fagutdanninga - mat, ernæring og måltider i helse- og omsorgstjenesten.

Vi har intervjuet Ellinor Lønnå, sykepleier og leder for Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og Neli Georgieva som er matvert ved OUS Rikshospitalet og medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, om kurset.

Kjøkkenets ansikt på avdelingene

- Matvertene er kjøkkenets ansikt ute på sengepostene. Denne yrkesgruppa jobber selvstendig og samarbeider også med helsefagarbeidere, sykepleier og leger. De frigjør tid og kapasitet for klinisk helsepersonell, og ikke minst bringer de ernæringsfaglig kompetanse direkte ut til pasientene. De er et bindeledd mellom kjøkkenet og den direkte pasientbehandlingen, og bruken av denne yrkesgruppa er et godt eksempel på riktig oppgavedeling på sykehus. Matvertene er viktig for pasientene og for sykehuset, sier Ellinor Lønnå.

Permisjon til alle matvertene

- På kurset fikk folk kunnskap om praktisk arbeid, mathelse og ernæring, samt muligheten til å diskutere fag og lære av hverandre. Kurset handlet også mye om arbeidsmiljø. Fagforbundet spanderte foredragsholder og lunsj, mens arbeidsgiver spanderte permisjon til kursdeltakerne. Det betyr at vi får med mange flere enn når vi holder kurs helt på egen hånd, da kommer jo kun folk fra Fagforbundet. Nå kommer ansatte fra alle sykehusene tilknyttet OUS. Det er spennende med tanke på utveksling av erfaringer og synspunkter. Det er også en god anledning til å vise fram til mange at Fagforbundet også driver med yrkesfaglig kompetanseheving, forteller hun.

Ny fagutdanning til høsten

- Kurset er også en fantastisk mulighet til å skape blest rundt den nye fagskoleutdanning innen mat og ernæring for helse- og omsorgstjenester, som vi gleder oss til at skal komme i gang! Kurset starter til høsten og det er mulig å søke om opptak allerede nå. Det er AOF som står for utdanningen, og vi i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo er veldig stolte av at første kull starter i år. Kjøkkensjefen i OUS, som er leder for alle matvertene på vårt kurs, har også vært med på å utforme innholdet i den nye fagskoleutdanninga. Han er derfor opptatt av at matvertene blir kjent med tilbudet og har gitt alle mulighet til å delta. Det er et eksempel på et spesielt godt partssamarbeid, avslutter Ellinor Lønnå.

Fint å lære mer

- Det er kjempefint å lære mer, og få høre hva andre tenker. Det er flott at vi får et kurs, men vi matverter  trenger enda mer teori og praksis. For eksempel hvordan frukt- og grønnsaksbegrene bør være. Det er viktig at alle gir like bra omsorg til pasientene, sier Neli Georgieva.

Har meldt seg på ny fagutdanning

- Det er viktig med utdannelse. Fra Bulgaria har jeg diplom som kokk. Det er en treårig utdannelse, men den gjelder ikke i Norge. Derfor her jeg meldt meg på fagskoleutdanning innen mat og ernæring for helse- og omsorgstjenester, slik at jeg får utviklet kompetansen. Jeg håper at vi matverter får et eget fagbrev i framtida. Det vil styrke oss som fag, avslutter Neli Georgieva.

Om ny fagskoleutdanning

Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo har sammen fagskolen AOF, arbeidsgiver og blant annet Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, vært med på å utvikle en ny fagskoleutdanning om mat og ernæring.

Studiet passer for ansatte som ivaretar mattilbudet i helse- og omsorgstjenester, eller andre som ønsker mer kompetanse om mat og ernæring. Det gjennomføres som et deltidstudium over to år, og kan kombineres med jobb. Man kan søke opptak på grunnlag av at man har et fagbrev, eller på bakgrunn av realkompetanse. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Studiet tar for seg ulike former kommunikasjon, ernæringslære, digitale verktøy, daglig drift av postkjøkken og kunnskap om ulike etiske dilemmaer ansatte kan møte på i arbeidshverdagen. Det skal bidra til økt kunnskap om ulike mattradisjoner og hvilken betydning mattilbudet har, både for enkeltmennesket, men også i et samfunnsperspektiv.

Her kan du melde deg på fagskoleutdanning om mat og ernæring.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?