Til hovedinnhold

Nyheter

Fra venstre: Sissel Hallem LO Stat, Eva Margrethe Bye, Claudia Stanciu, Habonbe Yusuf, Sarah Bashir og fra Lovisenberg omsorg 1 og 2. Bak står Cathrine Sanden og Trine Posaas Nilsen

Enighet i Lovisenberg Omsorg AS og Lovisenberg Omsorg 2

Nye lønnsbetingelser og vilkår fra 1. april.

Fanene til Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Fagforbundet Teater og Scene, Fagforbundet Oslo og Fagforbundet Teknisk forening Oslo.

Kom, kom, kom! Møt opp på demo mot privatisering 29. mai

Det er nå det gjelder! Møt opp med faner 29. mai, kl. 16.00, i borggården ved Oslo rådhus.

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo i hovedoppgjøret i Oslo kommune 2024. Fra vestre: Vidar Evje - delegat, Stein Olav Ringen - beregner og Roger Dehlin - leder.

Reallønnsvekst for alle i Oslo kommune

Enighet i meklingen i Oslo kommune 24. mai.

En sliten gjeng etter en lang natts ferd mot enighet.
Fra venstre: Lisbeth Norshus, Roger Dehlin, Joachim Nybakke, Per Egil Johansen, Lasse Skurtveit, Einar Bergan, Setin Olav Ringen, Vibeke Øya, Mishell Shakar og Roger Vinje.

Enighet i meklingen i Oslo kommune - Reallønnsvekst for alle medlemmer i LO kommune Oslo

Pressemelding fra LO kommune Oslo og Fagforbundet Oslo 24. mai.

Anna Elisabeth Uran er streikeleder og 2. nestleder i Oslo kommune.

Fare for storstreik i Oslo kommune

Pressemelding fra LO kommune Oslo og Fagforbundet Oslo.

Jubileumsaktiviteter for medlemmer

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo feirer 10 år og inviterer våre flotte medlemmer til en rekke jubileumsaktiviteter gjennom 2024. Vi har planlagt spennende arrangementer for både voksne, barn og barnefamilier. Følg med på vår nettside for påmelding og ytterligere informasjon om hver aktivitet. Informasjon om aktivitetene vil være tilgjengelig på nettsiden vår.

Anna Elisabet Uran er streikeleder og 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Streikeuttak i Oslo kommune

Her kan du vente stengte dører, hvis det blir streik i Oslo kommune.

Forhandlingstutvalget i 2Care hjemmetjenester AS fra venstre: Forhandlingsleder Lasse Kristiansen, Haroon Kaaki og Susanne Ortner, begge er plasstillitsvalgt i 2Care Hjemmestjenester AS.

Ferdig oppgjør i 2Care Hjemmetjenester AS

Partene ble enig 14. mai.

Siri Follerås er leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo.

Høyrebyrådet kaster de ansatte under bussen

Pressemelding fra Fagforbundet Oslo og Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, torsdag 14. mai 2024.

BPA-assisten i farta.

Gratulerer med tariffavtale i Norlandia hjemmeomsorg BPA

Tariffavtalen har virkning fra 19. mars.

Cathrine Dahlseng er vara plasstillitsvalgt og Anne Britt Markeng er hovedtillitistvalgt i Lovisenberg rehabilitering. Begge var med i forhandlingsordningen for Fagforbundet.

Fornøyd med oppgjøret i Lovisenberg rehabilitering

Partene ble enige i hovedoppgjøret for 2024.

Luka Dyrnes er sykepleierstudent, medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo og studentkontakt på Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Kampdag og fest for likestilling

Bli med i tog 8. mars.

Macarena Margit Olsen er valgt sekretær i Fagforbundet Oslo og utdannet hjelpepleier med videreutdanning i palliasjon.

En viktig dag for fagbevegelsen

Bli med på kvinnedagen!

Ellinor Lønnå er sykepleier på Oslo Universitetssykehus, leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, og styremedlem i Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Oslo.

Øk din kompetanse om samiske forhold

E-læringskurs for helse- og omsorgspersonell.

Ellinor Lønnå er sykepleier og leder av Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og Neli Georgieva er matvert ved OUS Rikshopoitalet og medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo.

Eksempel på godt partssamarbeid

Alle matvertene fikk gå på kurs.

Cathrin Snare er konstituert leder av Yrkesseksjon Helse og Sosial Oslo. Og usikker på om snopet i hånda er glutenfritt.

Slipp glutenfrykt med gratis kurs

Gjør maten trygg for glutenallergikerne.

Kjartan Goksøyr er hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten og medlem av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo.

Håper på god og reell medvirkning

Fire sykehjem skal privatiseres i 2024.

Prioritering

Innlegg i Klassekampen 22. desember 2023 av Roger Dehlin, leder Fagforbundet Oslo, Kjartan Goksøyr, hovedtillitsvalgt Sykehjemsetaten Oslo, og Elisabeth Buhmedi, hovedtillitsvalgt bydel Bjerke.

Årsmøte 2024

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker velkommen til Årsmøte

Macarena Olsen Margit er valgt sekretær i Fagforbundet Oslo og medlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Juleaksjon for Oslobudsjettet

Fagforbundet Oslo aksjonerte foran Rådhuset den 13. desember.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?