Til hovedinnhold

Fornøyd med oppgjøret i Lovisenberg rehabilitering

Cathrine Dahlseng er vara plasstillitsvalgt og Anne Britt Markeng er hovedtillitistvalgt i Lovisenberg rehabilitering. Begge var med i forhandlingsordningen for Fagforbundet.

Cathrine Dahlseng er vara plasstillitsvalgt og Anne Britt Markeng er hovedtillitistvalgt i Lovisenberg rehabilitering. Begge var med i forhandlingsordningen for Fagforbundet. (Foto: Cathrine Sanden)

Partene ble enige i hovedoppgjøret for 2024.

24.04.2024 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 29.04.2024

Den 23. april 2024 ble det ført forhandlinger mellom Lovisenberg rehabilitering og Fagforbundet sammen med FO. Fra Fagforbundet stilte Cathrine Sanden, Anne Britt Markeng og Cathrine Dahlsberg.

Flere høydepunkter i oppgjøret

- Vi kom i går i havn med forhandlingene i årets hovedoppgjør for Lovisenberg rehabilitering. Vi er godt fornøyde med resultatet. Noen høydepunkter - i tillegg til et generelt tillegg til alle - er betalte seniordager etter fylte 62, forpliktende partssamarbeid om livsfasepolitikk og kompetanseplaner, samt at idrettspedagoger med bachelor får samme mulighet for lønnsutvikling som ergoterapeuter og fysioterapeuter, sier Anne Britt Markeng, hovedtillitsvalgt i Lovisenberg rehabilitering.

Generelt tillegg på 24 960 kroner

Lønn blir gitt innenfor en ramme på 5,2 prosent. Det blir gitt et generelt tillegg på kroner 24 960 til alle medlemmer, som inkluderer sentralt tillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tillegget har virkning fra 1. april.

Det ble også avtalt at fra 2024 vil arbeidtakere fra det året de fyller 62 år få to ekstra virkedager fri med lønn. Det øker med en dag fram til det året de fyller 65. År. Da har man til sammen fem virkedager fri med lønn. Seniordagene ses i forhold til stillingsprosent.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?