Til hovedinnhold

Reallønnsvekst for alle i Oslo kommune

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo i hovedoppgjøret i Oslo kommune 2024. Fra vestre: Vidar Evje - delegat, Stein Olav Ringen - beregner og Roger Dehlin - leder.

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo i hovedoppgjøret i Oslo kommune 2024. Fra vestre: Vidar Evje - delegat, Stein Olav Ringen - beregner og Roger Dehlin - leder. (Foto: Anders Greif Mathisen)

Enighet i meklingen i Oslo kommune 24. mai.

24.05.2024 av Vidar Evje
Sist oppdatert: 25.05.2024

Alle Fagforbundet Oslos medlemmer får minimum et kronetillegg på 20 000, i hel stilling. Dette sikrer reallønnsvekst for alle medlemmer, og er en seier for oss.

Vi har fått frontfagets ramme på 5,2 %. Det inkluderer overheng og glidning på til sammen 2,08 %,  økonomiske krav i tariffavtalen tilsvarende 0,13 % og en pott til lokale forhandlinger på 0,65 %. Resterende er fordelt på lønnstabell.

Mer agressiv kommune enn tidligere

Vi slo tilbake flere angrep på overenskomsten. Oslo kommune ønsket forenklinger, negative endringer på særbestemmelsene, og å flytte mange stillingskoder ut av fellesbestemmelsene over til lokal lønnsdannelse. Alt dette greide vi å stoppe i denne omgangen. Når vi også vet at det opprinnelige utgangspunktet til Oslo kommune var å ha en stor avsetning til lokale lønnsforhandlinger og alt lønnstillegg på tabellen som prosent, er vi fornøyde med den økonomiske innretningen på lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Det aller viktigste for oss i dette oppgjøret har vært å sikre alle reallønnsvekst,  unngå oppsplitting av overenskomsten, og å få minst mulig avsetning til lokale forhandlinger.

Det viktigste var å sikre lavtlønnsprofil

Det er selvfølgelig ikke alle deler av avtalen vi er like fornøyde med, men helheten gjør at vi har kommet til enighet. Det har vært viktig for oss å sikre en solidarisk innretning, med en lavtlønnsprofil.

Før lokale forhandlinger, har de med lønnstrinn 1 - 29 fått en lønnsøkning mellom 4,9 - 3,8 %. De som har lønnstrinn 30 og høyere får en økning på 3,7 %. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2024.

Fikk redusert avsetningen til lokale lønnsforhandlinger

I tillegg er en del av potten satt av til lokale forhandlinger. Dette var ikke noe vi i Fagforbundet Oslo ønsket, men vi fikk redusert avsetningen så mye at vi oppnådde en ganske god kronesum på lønnstabellen. Den totale ramma for oppgjøret er på 5,2 %.

Lørdags- og søndagstilleggene øker betydelig

Videre er det kommet til enighet om en økning av lørdags- og søndagstilleggene. For de med ordinær tjeneste vil tillegget øke til 22 %, med garantert økning fra 55 kroner til 70 kroner pr time, noe som vil komme svært mange av Fagforbundets medlemmer til gode. Det mellomste trinnet (19 helger eller mer) vil få 30 % eller minst 105 kroner pr time, mens de som tidligere fikk 125 kroner pr time nå vil få 35 % eller minst 130 kroner.

Hvordan kan vi være fornøyd med dette?

Vi har vært åpne overfor medlemme våre på at vi i dette oppgjøret har prioritert et flatt kronetillegg til alle på lønnstabellen som vårt eneste økonomiske krav. Det andre kravet har vært å hindre svekkelser i overenskomsten eller at den skal splittes opp. 

Etter at Oslo kommune har fått et borgerlig byråd er det åpenbart at de politiske kravene, og dermed Oslo kommunes posisjon i forhandlingene har endret seg. I tillegg forhandler vi i LO Kommune Oslo sammen med tre andre forhandlingssammenslutninger: Unio, Akademikerne og YS-K Oslo. De andre sammenslutningene har på noen områder helt andre krav enn oss. I en mekling vil de bli mange kompromisser for å komme fram til en felles enighet. Noen ting vil vi se på som store seire, andre ting vil oppleves som stor skuffelse.

Summen av det vi har oppnådd av konkrete resultater sammen med kunnskapen om alt vi har greid å slå tilbake gjør at vi anbefaler det samlede resultatet for våre medlemmer.

Unio, Akademikerne og YS-K Oslo har også akseptert resultatet.

Informasjonsmøte for tillitsvalgte

Mandag 27. mai blir det informasjonsmøte for tillitsvalgte. Følg med på informasjonen som kommer!

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?