Til hovedinnhold

Nyheter

Besøk fra Irsk fagbevegelse

Fagforbundet fikk 2. - 3. oktober besøk fra Irland

De samiske stemmene i skolen

De samiske stemmene i skolen

Fagforbundet skal arbeide for at de samiske kulturene, språkene og egenartene styrkes. I den anledning besøkte Fagforbundet Komsa skole i Alta.

Podkast om mobbing

Vanessa Riviere er barne- og ungdomsarbeider med et sterkt engasjement mot mobbing. I denne episoden av podkasten Fagprat snakker vi om både håndtering av mobbing, samarbeid mellom yrkesgrupper og opplæring.

Illustrasjon

Samisk språkuke: Det finnes 10 forskjellige samiske språk!

Visste du at vi er inne i samisk språkuke? Uka er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka.

Må involvere ansatte om vi skal sikre ivaretagelse av sårbare barn

En nasjonal ekspertgruppe har kommet med anbefalinger for hvordan skoler, SFO og barnehager kan ivareta barn og unge, selv om resten av samfunnet stenges ned. Myndighetene ønsker heller strengere tiltak for resten av samfunnet, enn å stenge tilbudet til barn og unge. Her kan du lese om Fagforbundets innspill.

Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Illustrasjon.

Del et bilde av din nye arbeidshverdag!

Dette er en utfordring til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Fagforbundet. Vis oss hvordan du har det på jobb akkurat nå!

MANGLER I SKOLEN: Unge må lære mer om fagbevegelsens historie, og hvilke rettigheter og plikter de vil møte i arbeidslivet.

Utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Faget utdanningsvalg ble innført i 2008 som et obligatorisk fag på ungdomstrinnet i grunnskolen. Gjennom fagfornyelsen har utdanningsvalg fått en ny og oppdatert læreplan som ble tatt i bruk fra og med høsten 2020.

Tilbake til skolebenken - på jobben!

Har denne eleven noe å gjøre i mitt klasserom?

Kunsten å være en profesjonell relasjonsbygger i motvind

Skoleansatte redde for å bli smittet på jobb

Over halvparten av de ansatte i skoler og barnehager er redd for å bli smittet på jobb, viser en undersøkelse Fagforbundet har gjort blant medlemmer. – Det er åpenbart at regjeringen har sviktet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, til VG.

God jul og godt nyttår på nordsamisk Buorit juovllat ja buorre oddajahki

God jul og godt nytt år

Jula kommer gjerne brått på, så også i år. Det er ikke lenge siden landskonferansen, og det nyvalgte styret har hatt sitt første møte. Det er alltid spennende når en ny gruppe skal bli kjent med hverandre og finne fram til sin arbeidsform. En ting er sikkert, jeg gleder meg til de neste tre årene; sier May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst

Digitalisering i skolen

Digitalisering gir bedre muligheter for læring

Ny forskningsrapport viser at bruk av digitale verktøy i undervisningen kan bidra til en mer engasjerende og relevant læring for elever.

Det er viktig at regjeringen sikrer at samiske barn får samiskundervisning, sier May-Britt Sundal.

Samiske barn må få bruke eget språk i skolen

Fredag 24 mars kommer regjeringen med den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Regjeringen vil styrke samisk språk i hele utdanningsløpet.

Korona-hverdag: Barna kan komme på skole og i barnehage, men kosebamsene må bli hjemme.

Få svar på spørsmål om den nye jobbhverdagen i barnehage, skole og SFO

Torsdag 14. mai kl. 17.00 – 18.00 blir det nettsending med Fagforbundet og Folkehelseinstituttet (FHI) der vi svarer på spørsmål fra Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte i barnehage, skole og SFO.

Høy trivsel og godt læringsmiljø

Årets elevundersøkelse

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til vg3 får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Om lag 460 000 elever svarte på årets undersøkelse, som er rekordhøyt antall.

Kompetanse- og oppgave kartlegging av medlemmer i skolen

Fagforbundet har engasjert NIFU til å gjøre en kompetanse- og oppgavekartlegging av våre medlemmer i skolen, som har elevrettet arbeidsoppgaver. Dette for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om våre medlemmer yrkeshverdag i skolen.

Illustrasjonsbilde barnehage.

Mer tillit, ikke krav

Regjeringen ønsker å gjøre endringer i barnehageloven og innføre plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart. – Jeg stiller meg undrende til dette lovforslaget, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert

Fullføringsreformen

Fullføringsreformen har en tidshorisont på ti år og arbeidet med reformen omfatter om lag 100 tiltak som både myndighetene og andre skal jobbe med. Tiltakene handler om alt fra regelverk og rettigheter til innhold, organisering og kompetanse.

Kunnskapsminister Tonje Brenna  (AP).

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Barn som løper

Kunnskapsministeren ønsker seg innspill om praktisk læring

Send inn dine innspill til stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?