Til hovedinnhold

Mangfold og inkludering i oppvekstsektoren

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering (Foto: Mostphotos)

Årets høstkonferanse for yrkesseksjonstillitsvalgte på fylkesnivå ble gjennomført 8 -9. november. Ett av temaene var mangfold og inkludering i oppvekstsektoren.

10.11.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 21.03.2024

Frihet, likhet og solidaritet er arbeiderbevegelsens bærende ideer som Fagforbundet bygger sin politikk på. Alle medlemmer skal oppleve mangfold og inkludering både i eget forbund og på arbeidsplassen. Det handler om å vise omtanke, samhold og solidaritet. Både over for barn og unge, og overfor våre kollegaer og medlemmer.

Fagforbundet ønsker at personalet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette krever at vi har medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å jobbe for å synliggjøre og beholde mangfoldet ute på arbeidsplassene, sier May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke- kultur og oppvekst.

Hvor er mine brødre?

Sahaya Kaithampillai og Alexander Angeltvedt fortalte om prosjektet sitt: «Hvor er mine brødre?» De fortalte om egen barndom, og om at de savnet rollemodeller blant  de ansatte som representerte deres egen bakgrunn i barnehagen, SFO og på skolen.

Bilde av Sahaya Kaithampillai og Alexander Angeltvedt
Bilde av Sahaya Kaithampillai og Alexander Angeltvedt 

De startet prosjektet for å rekruttere menn med flerkulturell bakgrunn til oppvekstsektoren. Prosjektet samarbeider med OsloMet. 

 

 

 

Menn i barnehagen

Fagforbundets hovedlinjer sier at vi skal arbeide for å rekruttere og beholde menn i  oppvekstsektoren. Dette gjelder yrkeslivet og utdanningene. Derfor har yrkesseksjonen nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber med å synliggjøre menn i barnehagen. Et av tiltakene har vært å skape møteplasser for menn i barnehagen og gjennom det vise at Fagforbundet ønsker flere menn i barnehagene.  

 

Kristian Meyer
Kristian Meyer (Foto: Fagforbundet)

Kristian Meyer er leder for arbeidsgruppa Menn i barnehagen. Han informerte om bakgrunnen for arbeidet. - Mange menn i barnehagene har et behov for en  egen barnehagekonferanse. Et sted hvor de kan møte andre menn som jobber i barnehage, og dele egne erfaringer i trygge omgivelser. Ikke alle har denne muligheten på egen arbeidsplass, sa Kristian Meyer.

 

I tillegg til Kristian Meyer består arbeidsgruppa av  Jorge Roberto Navarro Fica, Jens-Magne Hillestad og Marius Strandos. 


- Norge har hatt et mål om at 20 prosent av bemanningen i barnehagene skal være menn. Vi er dessverre fortsatt langt unna dette målet. Det er derfor viktig å beholde de vi har. Fagforbundet ønsker at flere menn skal jobbe i barnehagen fordi det gjør en forskjell på innholdet i barnehagen og vil være viktige forbilder for barna, avsluttet Meyer.

Samisk språk, kultur og egenart

Engerdal kommune i Innlandet fylke jobber for å bli en samisk forvaltningskommune. Dette betyr at Engerdal blir et eget forvaltningsområde, og at befolkningen via sameloven har rett til å bruke og få svar på samisk språk i kontakt med offentlige organer. De har rett til å møte samisk språk i offentlig sammenheng.

Dette gir Engerdal kommune forpliktelser overfor den samiske befolkningen både gjennom samelovens språkregler og opplæringsloven, barnehageloven og stedsnavnsloven. Bjarne Granli fra Fagforbundet Engerdal fortalte om hvordan Engerdal kommune har arbeidet for å bli en samisk forvaltningskommune.

Yrkesseksjonen har en egen samiske arbeidsgruppe, hvor Bjarne Granli er medlem. De andre medlemmene er Isak Eira Thomassen, Synnøve Wiggen, Ann Merethe Larsos Kristensen, Janne Kristin Bjørnerås, Laila Holm-Bull, Randi Færvik og Marianne Bratsveen. De bidrar i arbeidet med realisere hovedlinjene om som sier at vi skal arbeide for å  sikre at urfolks rettigheter til eget språk, kultur og identitet blir kjent og respektert innen for yrkeseksjonens fagområder.

Rosa kompetanse

Fagforbundet deltar i referansegruppene til Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole. Målet er å bidra til at ansatte i oppvekstsektoren har kompetanse til å kunne møte alle barn og unge på en slik måte at de opplever å høre til og kan være den de er. Fagforbundet har deltatt på deres nettverksseminar for å tilegne oss mer kompetanse på området.

Rosa kompetanse ekspertene
Rosa kompetanse sitt slagord er "Snakk trygt". Rosa kompetanse vil gi yrkesutøvere trygghet i møte med mangfold.

- De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen. De som møter mennesker i sin arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell – det er ikke alltid så mye som skal til, sier May-Britt Sundal.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?