Til hovedinnhold

Hele laget må inkluderes i kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, skole og SFO

Fagforbundets nestleder; Helene Skeibrok

Fagforbundets nestleder; Helene Skeibrok (Foto: Birgit Dannenberg)

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte partene til møte om nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole.

16.04.2024 av Ingri Bjørnevik, rådgiver i Fagforbundet
Sist oppdatert: 30.04.2024

Fagforbundet deltok på møte med kunnskapsdepartementet om nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for barnehage, SFO og skole. Vi støtter regjeringen i at vi trenger en gjennomgang av dagens nasjonale system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole.

Et nytt system må inkludere hele laget rundt eleven.

Skolens mandat er både å utdanne og danne elevene. Det heter at man trenger en hel landsby for å oppdra et barn. Fagforbundet mener man trenger et helt lag av yrkesgrupper for å sikre at alle elever kan nå sitt utdanningspotensiale. 

I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen å styrke hele laget i skolen, da må de også sørge for at de inkluderes i de nasjonale kompetanse- og karriereutvikling.

Oktober 2023 gjennomførte skolenes landsforbund (SL)  en medlemsundersøkelse om hvilke oppgaver som ikke var undervisningsoppgaver som deres medlemmer utførte som for.eks renholdsoppgaver, innkjøp og andre praktisk oppgaver som andre yrkesgrupper kunne ha utført.

Utdanningsforbundet har en tilsvarende beskrivelse at 7 av 10 lærere sier de har fått mindre tid til forberedelser og utvikling av undervisningen de siste åra. Også de etterlyser flere yrkesgrupper i skolen.

Creo,, Fagforbundet og SL i møte med KD
Hans Ole Rian,Creo, Helene Skeibrok, Fagforbundet og Jeanine Norstad, SL i møte med KD (Foto: Ingri Bjørnevik)

Rett til veiledning

Fagforbundet har medlemmer som hjelper til i undervisningen uten å ha undervisningskompetanse. Opplæringsloven sier de har rett på veiledning når de hjelper til i undervisningen.

Denne retten til veiledning, er det får av våre medlemmer som opplever er en realitet i deres hektiske skolehverdagen. Et tiltak vil være flere fullfinansierte fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeiderne.

Skolemiljøansattes rolle og kompetanse

Tall fra skoleåret 2021-2022 viser at i skolen finnes det 22 000 assistenter som jobber elevrettet. Denne gruppe består av ansatte med fagbrev, fagskoleutdanning eller universitet- og høyskoleutdanninger. I skolen blir mange ulike yrkesgrupper definert som assistenter i de nasjonale statistikkene. I tillegg har skolen ansatte som er renholdere, byggdriftere helsearbeidere, kontoransatte osv.

På oppdrag fra Fagforbundet kartla NIFU våren 2023 de skolemiljøansatte rolle og kompetanse i skole/SFO. De som deltok i denne undersøkelsen jobber elevrettet. De har oppgaver med å følge opp enkelt elever eller grupper av elever som trenger tilrettelegging i egne grupperom eller oppfølging i klasserommet.

Hele 47 prosent av de sier at de ikke har deltatt i kompetansetiltak av nåværende arbeidsgiver. Mellom 35 – 55 prosent oppgir at de i stor eller svært stor grad har behov for mer kompetanse om de elevene de skal hjelpertil for.

Hele laget 

De oppgir årsaken til at de ikke får delta i faglig kompetanseheving, er skolens økonomi. Det legges ikke tilrette for at de kan få fri med lønn, eller det er ikke vikarer i skolen som kan ta over oppgavene de har. Undersøkelsen viser også at skolene mangler system for kompetanseutvikling som inkluderer hele laget.

Om man ønsker at alle barn og unge skal ha gode vilkår for å utvikle,  lære og oppleve mestring må alle ansatte i barnehage, SFO og skole inkluderes. Alle som jobber rundt barn og unge må få mulighet til kompetanse- og karriereutvikling.

De ansatte må oppleve seg sett og inkludert i de nasjonale strategiene;  inkludere de uten formell kompetanse, fagarbeidere og miljøterapeuter, SFO-ledere og lærere. Vi mener det er summen av alle disse yrkesgruppene som bidrar til at alle barn får et godt og trygt oppvekstmiljø.

Fagforbundet mener det må legges tilrette for studiepermisjon og redusert arbeidstid for alle yrkesgrupper, først da kan alle oppleve at de blir inkludert i lokale og nasjonale kompetanseplaner .

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?