Til hovedinnhold

Forlengelse av avtale for barnehager, skoler og SFO (KS)

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201(KS)

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201(KS) (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet og de andre partene i KS ble enige om å forlenge særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) for perioden 1.1.2024-31.12.2025.

22.01.2024 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 22.01.2024

Denne særavtalen inneholder blant annet ressursbestemmelser knyttet til ledelse, samt bestemmelser om arbeidstid og planleggingstid for arbeidstakere i skole, SFO og barnehager.

Du kan lese mer om avtalen her

Rammeplanen stiller krav til kvalitet 

Fagforbundet hadde forventet at KS som eier hadde tatt mer ansvar for at de ansatte skal ha rammevilkår som sikrer at innholdet i rammeplanene for barnehage og SFO kan gjennomføres innenfor de ansattes arbeidstid. 

           Rammeplanen for SFO krever at eiere skal legge til rette for at SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter.

           Rammeplan for barnehagen sier barnehagen skal være en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.

Dette er nasjonale krav som vil kreve at eier må legger tilrette for at de ansatte har tid og rom. Derfor hadde mange ansatte forventniger om at KS skulle legge mer tilrette for å gi de arbeidsvilkår som gjør at de kan utøve de nasjonale kravene. 

Fagforbundets hovedlinjer 

Fagforbundet har i sine hovedlinjer krav om at de ansatts skal ha tid og  rom innenfor arbeidstid til både refleksjon og erfaringsutveksling. 

Du kan innholdet i  hovedlinjene her 

Hovedlinjene krever også nok bemanning med ansatte i hele stillinger, som har tid til planlegging, medvirkning, samarbeid og utviklingsarbeid Det er viktig med gode muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning.

Skolemiljøansattes arbeidsvilkår 

NIFU gjennomførte i 2023 en kartlagt skolemiljøansattes rolle og kompetanse i laget rundet eleven. Funnene i denne rapporten viser at nesten halvparten av de ansatte ikke inkluderes i planlegging, samarbeidsforum eller kompetanseutvikling. Dette viser at KS må på banen, og gjøre mer for å legge til rette for å snu denne utviklingen. 

Rapporten kan leses her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?