Til hovedinnhold

Bli kjent med en biblioteksjef

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med biblioteksjef i Volda Kommune, Tove Aurdal Hjellnes.

03.06.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 09.08.2019

I Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen samarbeider med, og påvirker myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Vi ønsker fremover å vise frem de ulike yrkesgruppene vi jobber for. I hvert nyhetsbrev vil du kunne lese mer om medlemmer og tillitsvalgtes både gleder og utfordringer i sitt yrke. 

Til dette nyhetsbrevet har vi snakket med Tove Aurdal Hjellnes, biblioteksjef i Volda Kommune. 

  1. Hva er det som gleder deg mest i arbeidshverdagen som biblioteksjef?

Møte brukerne av biblioteket er det som inspirerer meg. Det er meningsfylt å kunne hjelpe folk med små og store saker og få gode tilbakemeldinger. Biblioteket er navet i et lokalsamfunn, og det er inspirerende å være midt i og en viktig aktør i lokalsamfunnet.

  1. Hva er den største utfordringen du ser innenfor ditt yrke?

Det er en utfordring å få rådmenn og ledelse i kommunen til å forstå at det lønner seg å satse på bibliotek. Det er også en utfordring at bibliotek stadig får nye oppgaver, at man som bibliotekar skal mestre så mange forskjellig ting, uten at ressursene blir styrka. På den andre siden er det den stadige forandringa som gjør at det aldri blir kjedelig å jobbe i bibliotek. Vi lærer hele tiden noe nytt,  utvikler oss selv og utvikler bibliotektjenestene.

  1. Hva er viktigst for deg når du skal gå å stemme ved årets kommune og fylkestingsvalg?

For meg er ideologi viktigere enn enkeltsaker. Jeg er medlem og aktiv i Arbeiderpartiet og har vært med på å utforme programmet til Volda Arbeiderparti. Det er viktig at Volda er et inkluderende samfunn, uten fremmedfrykt og utenforskap. Det er viktig at vi tar vare på de svakeste, og at vi som kommune har et støtteapparat som innbyggerne kan stole på den dagen de trenger hjelp. Rehabilitering er viktig, å få folk på beina igjen ved hjelp av fysioterapi, varmtvannsbasseng og så videre.  Jeg er også opptatt av at kommunen må legge til rette for bruk av fjorden, at folk enkelt skal kunne ro og seile og at det er nok båtplasser og opptrekksplasser. Vi skal ikke bygge så mye og så høyt i fjæra at fjorden blir stengt ute. Vi lever ved fjorden og kysten, og det er en viktig faktor i det som gjør oss til sunnmøringer.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?