Til hovedinnhold

Framtidas bibliotek - balansekunst på stram line?

1. - 2. april arrangerte Fagforbundet konferanse på Stjørdal for bibliotekansatte. Temaet på konferansen var å vise noen av de utfordringene bibliotekansatte og bibliotekeiere står overfor.

11.04.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 09.05.2019

De som jobber i biblioteket må forholde seg til mange ulike lånere, og ulike forventninger fra samfunnet. Hvert enkelt bibliotek må finne sin plass i sitt lokalmiljø, og spille på lag med befolkningen. Konferansens andre dag foregikk på Stjørdal bibliotek/Kimen kulturhus. Bibliotekfolk setter pris på å se andre bibliotek, og høre andres erfaringer. På Stjørdal var vi spesielt opptatt av å høre om erfaringene fra samarbeidet med Carbon fritidsklubb, som holder til i samme bygget. Flere bibliotek arbeider nå aktivt med ungdom som målgruppe, og det fikk vi eksempler på både fra Stovner bibliotek og Moss.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?