Til hovedinnhold

Kurs for tillitsvalgte i KA

OSSnr6_2004_s3.jpg

OSSnr6_2004_s3.jpg (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar. 

06.09.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 27.11.2019

Målsettingen med kursdagen er å styrke kompetansen og beredskapen ved gjennomføring av leir.

Kursdagen er subsidiert av OU-midlene og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke, samt KAs organisasjonsmedlemmer.

Program: 

- Velkommen!

- Arbeidstidsbestemmelsene

- Leirbestemmelsene

- Lunsj

- Gjennomgang av prosedyre ved søknad om fravik fra arbeidstidsbestemmelsene

- Det juridiske ansvaret på leir

- Praktisk erfaring med leirbestemmelsene

- Beredskap på leir

Tid: 
Tirsdag 12.november 2019 kl. 10.00 – 17.00.  

Sted:  
Hotel Bristol, Kristian IV´s gate 7, Oslo.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart.  

Pris: 
Kurset er gratis, men ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres kr. 500,-
Det samme gjelder dersom deltakere ikke møter opp.

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting. 

Påmeldingsfrist: Fredag 11. oktober 2019

 

Mer informasjon:                          

Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/rådgiver Silje Letmolie Hjeldsbakken.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

For mer informasjon og påmelding, se her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?