Til hovedinnhold

SFO ble innført for 22 år siden – nå foreligger første evaluering

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt.

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Hovedfunnene i evalueringa av SFO-tilbudet viser store variasjoner og forskjeller i pris. De fleste foreldre er allikevel fornøyd og mener at barnet deres trives, bortsett fra foreldre til barn med særskilte behov. Det er en kraftig økning i andelen ansatte med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, fra 15 – 27 prosent siden 2002.

29.01.2019 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 30.01.2019

Den nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen i Norge «Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle» er utført av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Den gir en vurdering av ordningen i sin helhet med tanke på organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet.

Grunnlag for diskusjoner på arbeidsplassen fram mot kommunevalgkampen

Fagforbundet håper denne evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt blant våre medlemmer, vi håper på å kunne ha gode diskusjoner med våre medlemmer i sektoren for at vi sammen kan være med på å påvirke kvaliteten på tilbudet. Evalueringen vil også gi grunnlag for gode diskusjoner til høstens kommunevalgkamp. Det blir viktig å gjøre evalueringen kjent for våre medlemmer i sektoren og se den opp mot Fagforbundets politikk på området.

Rapporten må følges opp med konkrete tiltak

– Jeg er ikke overrasket av funnene i rapporten, rapporten bekrefter det våre medlemmer har fortalt oss. De gjøre en utrolig god jobb, ut ifra de vilkårene de har angående bemanning, pris, kompetanse, areal og andre rammevilkår. Nå forventer Fagforbundet at regjeringen følger opp evalueringsrapporten, med konkrete tiltak som vil være med å gjøre SFO-tilbudet mer likeverdig, enhetlig og inkluderende for alle barn, sier yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal.

SFO og skolen har forskjellige roller

Fagforbundet vil at SFO skal ha en annen rolle enn skolen, med læringsstøttende aktiviteter og lek som metode. Fagforbundet vil arbeide for en nasjonal bemanningsnorm for SFO. Derfor forventer Fagforbundet at regjeringen i 2019 kommer med tiltak som styrker kvaliteten på SFO-tilbudet i hele landet.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?