Til hovedinnhold

Bli kjent med en prest!

Leder for Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen.

Leder for Fagforbundet teoLOgene, Stig-Jørund B. Arnesen. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst har tatt en prat med prest og leder av TeoLOgene Stig-Jørund Arnesen.

06.09.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 03.01.2020

I Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor kirke, kultur og oppvekst. Seksjonen samarbeider med, og påvirker myndighetene i politiske beslutning på yrkesfaglige områder. 

Vi ønsker fremover å vise frem de ulike yrkesgruppene vi jobber for. I hvert nyhetsbrev vil du kunne lese mer om medlemmer og tillitsvalgtes både gleder og utfordringer i sitt yrke. 

Vi har snakket med Stig-Jørund Arnesen som er prest og leder av TeoLOgene.

Hva er det som gleder deg mest i arbeidshverdagen som prest og tillitsvalgt i kirken?

Så det som gleder meg mest i min hverdag som tillitsvalgt i kirken er nå jeg har klart å hjelpe et medlem eller en tillitsvalgt med å løse et problem. Når jeg jobber som prest er det møtet med folk, gjerne over en kaffe, i stort og smått

Hva er den største utfordringen du ser innenfor ditt yrke?

Tid. Å oppleve at jeg har tid å være til stede i oppgavene. Det verste er når det blir så hektisk at jeg får samlebåndsfølelse.

Hva er viktigst for deg når du skal gå å stemme ved årets kommune og fylkestingsvalg?

Jeg får stemme også ved menighetsrådsvalget og på geistlig representant til bispedømmeråd nå i høst. Jeg skal stemme på arbeidsgivere og folk som kan og skal forme samfunnet rundt meg. Da er det viktig for meg at de skjønner det ansvaret og at de har blikk for de som faller utenfor.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?