Til hovedinnhold

Fire på gangen

(Foto: Fagforbundet/Birgit Dannenberg)

Det er mange arbeidsoppgaver knyttet til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hva er det viktigste for deg og hva har du lyst til å jobbe med i år?

01.03.2019 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 11.04.2019

 
Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Hildegunn Fardal, leder av yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Agder

Utfordringen i barne- og ungdomsarbeiderfaget er jo at en del av midlene som kommer fra sentralt hold til kompetanseheving går til barnehage. Barne- og ungdomsarbeidere som jobber innenfor skole og SFO får veldig sjelden tilbud om kompetansehevende tiltak som fagbrev eller fagskole. Det har jeg lyst til å jobbe mye med. Jeg har jobbet en del sammen med AOF for å få dem til å sette opp et tilsvarende tilbud på fagskolenivå som de har for barnehageansatte, også til de fagarbeiderne som jobber i skole og SFO.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet 

Aleksander Dahl, yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst i Oppland

Jeg vil fortsatt rette oppmerksomheten mot på KA-området, kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Det jobbet jeg mye med i fjor også. Jeg vil se de små gruppene, ikke bare skole og barnehage, de går litt av seg sjøl. Men kanskje bibliotek og andre små som ofte kan bli litt glemt. Kirke, kultur og oppvekst er et stort område, da kan de små gruppene bli litt mindre synlig mange ganger. De har jeg lyst til å ta meg litt ekstra av.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet 

Frode Lagset, 1. vara til yrkesseksjonsstyret kirke, kultur og oppvekst, prest

Jeg er opptatt av valgkampen og kirkevalgkampen. Her har vi en mulighet i Fagforbundet til å være med og påvirke. Vi må gjøre det samme som vi gjør i den øvrige valgkampen, vi må ut og stille spørsmål til politikerne og de som sitter i menighetsrådene rundt omkring. Menighetsrådene bestemmer jo hva kirken skal brukes til, de disponerer menighetslokaler, og de er viktige arenaer i lokalsamfunnene. Vi må spørre dem: Hva har de tenkt å bruke dette til? På samme måte som vi gjør til kommunevalget eller til stortingsvalget må vi spørre de som stiller til valg: Hva slags kirke vil vi ha, hvilken rolle skal kirken ha, skal den være en faktor for hele lokalsamfunnet? Den type spørsmål må menighetsrådsmedlemmene være bevisst på.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet 

Torhild Nesvåg, yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst i Rogaland, hovedtillitsvalgt i Egersund kommune

Nå er det SFO-rapporten som er viktig. Vi må tenke framover, hvordan vil vi at SFO skal være? Skal den være som i dag, skal vi ha rammeplanen inn, skal det være frivillighet, hvor er leken, skal det være undervisning? Det synes jeg er sykt viktige spørsmål. Og så synes jeg at de av våre medlemmer som jobber i SFO må bli hørt. Det er oss tillitsvalgte og toppene som må løfte dem opp så deres stemme blir hørt. Det er det viktigste for meg nå fram til september. Også politikerne må bli spurt om hva de vil med SFO.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?