Til hovedinnhold

Kartlegger kulturadministrasjonen i alle norske kommuner

OSSnr5_2004_s16.jpg

OSSnr5_2004_s16.jpg (Foto: Titti Brun)

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) bedt Telemarksforskning kartlegge kulturadministrasjonen i alle norske kommuner. Forskningsprosjektet skal se hvordan kulturarbeidet er organisert, hvilke ressurser de har, årsverk og utdanningsnivå.

11.04.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 09.05.2019

På bakgrunn av data om kultur-Norge som Telemarksforskning allerede har, kan vi se hvordan ressursene påvirker det kulturtilbudet kommunene gir sine innbyggere.

Denne undersøkelsen vil ta utgangspunkt i dagens kommuneinndeling. Det vil være aktuelt å gjenta undersøkelsen om 2-4 år, for å se hvilke konsekvenser kommunereformen har for kultursektoren.

Et oppdatert datagrunnlag vil styrke Fagforbundets arbeid på kultursektoren. Det er viktig å ha god kunnskap om våre medlemmers rammebetingelser.  Vi oppfordrer alle kulturansatte medlemmer og tillitsvalgte til å bidra til at undersøkelsen får en høyest mulig svarprosent.

Prosjektet skal gjennomføres vår/forsommer 2019, med mål om publisering til Oktober-konferansen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?