Til hovedinnhold

Flere muligheter for utvikling og opplæring i kirken

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. (Foto: Titti Brun)

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) og flere arbeidstakerorganisasjoner har et unikt samarbeid om opplæring og utvikling (OU). Alle ansatte betaler inn en del av lønna si med det felles formålet å kunne møte kompetansebehovet til både arbeidstakere og virksomheten. Det er et sentralt styre som forvalter midlene til beste for partene.

03.12.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.12.2018

Styret er satt sammen av 4 representanter fra KA og en fra hver av de fire arbeidstakerorganisasjonene: Fagforbundet, Delta, MFO og Utdanningforbundet/Kateketforeningen/Diakonforbundet med vararepresentanter. Mandatet innebærer å kunne tilby opplæringstiltak, kompetanseutvikling, informasjon om lov- og tariff-forhold og tiltak som kan fremme samarbeid og informasjon, særlig om de pågående endringene i relasjonen mellom stat og kirke. Når det gjelder sistnevnte er det viktig å motivere til bred medvirkning i prosessene.

Kirketjener- og gravplasskolen

Blant Fagforbundets medlemmer utgjør kirketjenere og gravplassansatte den største gruppen. Derfor har Fagforbundet vært særlig opptatt av utviklingen av kirketjener- og gravplasskolen. Kirketjenerskolen er et tredelt tilbud som består av NKIs vaktmesterskole og opplæring om den daglige driften av kirkebygg. Det er tatt hensyn til at mange kirker er viktige kulturminner. Kursene tas først og fremst som nettkurs, men har også blitt tilbudt som samlinger. Vaktmester-opplæringen er under revidering, fordi man vurder om det er mer hensiktsmessig for en kirketjener å ta byggdrifterfaget.

Del tre av kirketjenerskolen er samlinger som tar for seg møtet med mennesker, sorg og krise, åpenhet og taushet, service og kommunikasjon, håndtering av klager og kritikk, samt debrifing og samarbeid. Denne er felles med tilbudet til gravplasskolen.

Planlagt utdanning for krematorieansatte

Gravplasskolen er også tredelt. Første del er basert på praksisbasert arbeid med et grunnleggende grøntfaglig tema, basert på opplæring som anleggsgartner. Andre del består av to kurs, «Verdig gravferd for alle» og «Kurs i praktisk gravplassdrift. Del tre er, felles med kirketjenerskolen, kurset «Møte med mennesker».

Disse mulighetene til å formalisere sin kompetanse innen kirketjener- og gravplassfaget skal gi krav på avlønning som fagarbeider. Selv om det var kime til konflikt i årets lønnsforhandlinger, var det enighet mellom partene da skolene ble utviklet i hhv. 2000 og 2010. OU-styret vurderer nå også om det er behov for et tredje utdanningsløp for krematorieansatte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?