Til hovedinnhold

Nyheter

SFO/skole

Besøk på Ny-Krohnborg skole i Bergen kommune

Monica Jacobsen inviterte Fagforbundet til hennes arbeidsplass, Ny-Krohnborg skole i Bergen kommune. Ny-Krohnborg er et oppvekstsenter, her finner du barnehage, SFO, skole, frivillighetssentralen, idrett og kultur.

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

Helene Skeibrok, deltok på høringen om ny opplæringslov

Høring om ny opplæringslov

Ny opplæringslov må sikre at laget rundt eleven styrkes. Flere og kvalifiserte ansatte er nøkkelen til en god skole. Derfor mener Fagforbundet at barne- og ungdomsarbeiderens praktisk-pedagogiske kompetanse, må anerkjennes og få sin plass i det pedagogiske arbeidet som fagarbeiderne fortjener.

Illustrasjon.

Fagarbeiderne: De ukjente juvelene i skolen

Det må bli en umiddelbar slutt på å kalle alle uten lærerutdanning «assistenter», enten de er faglærte eller ufaglærte. Dette sementerer en nedlatende holdning og hindrer god arbeids- og ansvarsdeling, skriver blant annet Mette Clifton i Fagforbundet Sandefjord, i Dagsavisen.

Barn som løper

Regjeringen utvider moderasjonsordningen for SFO

Fagforbundet støtter Regjeringens endringer i reglene om moderasjonsordninger i kapittel 1B Skolefritidsordninga i forskrift til opplæringsloven (forskriften). Endringene innebærer en utvidelse av moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO for 1. trinn, slik at ordningen også omfatter 2. trinn fra skoleåret 2023–2024.

Kompetanseutvikling for SFO-ledere

En seier for Fagforbundet, egne kompetansemidler for SFO

Fagforbundet har krevd egne midler til kvalitetsutvikling for ansatte i SFO i vårt innspill til statsbudsjettet. Regjeringen har hørt på Fagforbundet, nå kan SFO-ledere søke på det nye etterutdanningstilbud, som har oppstart høsten 2023. Dette er en stor seier for Fagforbundet, og vi håper tilbudet gir våre SFO-ledere kompetanse i det viktige arbeidet med å lede utviklingsarbeid og implementere rammeplanen.

Skolebibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

6 februar, samefolkets dag

Marker samenes nasjonaldag, tirsdag 6 februar.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Komsa skole

Snakker både norsk og samisk på Komsa SFO

Fagforbundet ble invitert til arbeidsplassbesøk ved Komsa SFO, et sted der barn får kommunisere på sitt morsmål.

Arbeidsplassbesøk ved Komsa skole

Arbeidsplassbesøk ved Komsa SFO

Fagforbundet Finnmark inviterte til arbeidsplassbesøk ved Komsa skole

God jul og godt nyttår på nordsamisk Buorit juovllat ja buorre oddajahki

God jul og godt nytt år

Jula kommer gjerne brått på, så også i år. Det er ikke lenge siden landskonferansen, og det nyvalgte styret har hatt sitt første møte. Det er alltid spennende når en ny gruppe skal bli kjent med hverandre og finne fram til sin arbeidsform. En ting er sikkert, jeg gleder meg til de neste tre årene; sier May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst 

Illustrasjonsbilde barn

Ny rekord i antall barn på SFO

Det er satt ny rekord i antall barn som deltar i skolefritidsordningen. Den nye rekorden kan sees i sammenheng med at regjeringen innførte 12 timer gratis SFO, billigere SFO gir økning i antall barn i SFO. Barnefamilier sparer om lag 20 000 kroner i året, på regjeringens satsing på SFO. 

Kunnskapsminister Tonje Brenna  (AP).

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Illustrasjon barn pensjonist

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

Nå må ansatte i skole, barnehage og SFO få boosterdose

Fagforbundet mener det er viktigere enn noen gang at ansatte i skole, barnehage og SFO prioriteres i vaksinekøen. – Vi risikerer en ny nedstengning, og det tåler vi ikke nå, sier May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole er oppdatert og Fagforbundet er fornøyd med at det er kommet egne veiledere for ungdomsskole, videregående og voksenopplæringa. – Vi opplever derimot at veilederne fortsatt ikke er tilpasset ansvaret og alle de ulike oppgavene de ansatte må utøve i oppvekstsektoren, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Illustrasjonsfoto

Ny rammeplan for SFO er ute på høring

Regjeringens høringsutkast til ny nasjonal rammeplan for SFO har blitt sendt ut som en tidlig julegave. Nå ønsker Fagforbundet å få inn flest mulig tilbakemeldinger fra medlemmene!

Illustrasjon.

Fagforbundet sier nei til stengte skoler før jul

Utdanningsforbundet har tatt til orde for at skolene stenges fra og med mandag 21. desember, og at lærere og elever får fri eller hjemmeskole. Dette bør skolelederne ikke etterkomme, mener Fagforbundet.

Må involvere ansatte om vi skal sikre ivaretagelse av sårbare barn

En nasjonal ekspertgruppe har kommet med anbefalinger for hvordan skoler, SFO og barnehager kan ivareta barn og unge, selv om resten av samfunnet stenges ned. Myndighetene ønsker heller strengere tiltak for resten av samfunnet, enn å stenge tilbudet til barn og unge. Her kan du lese om Fagforbundets innspill.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?