Til hovedinnhold

En seier for Fagforbundet, egne kompetansemidler for SFO

Kompetanseutvikling for SFO-ledere

Kompetanseutvikling for SFO-ledere (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet har krevd egne midler til kvalitetsutvikling for ansatte i SFO i vårt innspill til statsbudsjettet. Regjeringen har hørt på Fagforbundet, nå kan SFO-ledere søke på det nye etterutdanningstilbud, som har oppstart høsten 2023. Dette er en stor seier for Fagforbundet, og vi håper tilbudet gir våre SFO-ledere kompetanse i det viktige arbeidet med å lede utviklingsarbeid og implementere rammeplanen.

23.03.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 23.03.2023

Fagforbundet mener SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

SFO skal utvikle fellesskap og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse. 

Viktig med kompetanseutvikling

Fagforbundet mener kunnskap er makt, og derfor har lik rett til utdanning alltid vært et sentralt krav for fagbevegelsen. SFO ansatte har ofte blitt glemt i lokale kompetanseplaner og ikke inkludert i de nasjonale programmene for kompetanseutvikling. 

Høstens tilbud er for SFO-ledere, men Fagforbundet håper dette bare er første steg for å styrke kompetansen til alle ansatte i SFO. I dette arbeidet er det viktig at vi har en regjering som lytter til oss.

Det er derfor gledelig at Regjeringen nå snur denne utviklingen og kan for første gang tilby nasjonal kompetanseutvikling for ledere denne høsten. Føringene i rammeplanen krever kvalitet og innhold i SFO-tilbudet. Dette vil kreve at SFO-lederne kan veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse av rammeplanen. 

Samlingsbasert etterutdanningstilbud for ledere i SFO.

Myndighetene tilbyr 50 plasser, og det skal beregnes 10 deltakere per landsdel (Nord-, Midt-, Sør-, Øst-, og Vest-Norge) Søknadsfristen er 21 april, og du vil lære; 

  • forståelse av rammeplanens føringer, og hva det betyr i praksis
  • å evaluere og forbedre egen praksis
  • veiledning av medarbeidereledelse av utviklingsprosesser
  • ledelse av utviklingsprosesser
  • utvikling av egen ledelsespraksis

Les mer på hjemmesiden til utdanningsdirektoratet

Fagskoletilbud for SFO-ansatte

Fagskoletilbudet «Kvalitetsarbeid i SFO» er en videreutdanningstilbud for deg som er barne- og ungdomsarbeider og jobber i SFO. Målet er å tilby ansatte som jobber i SFO oppdatert og ny kunnskap, samt motivasjon i det viktige arbeidet som utføres hver dag i hele Norge.

             Barnegruppene er sammensatt, med mange forskjellige behov. For å ivareta alle barn på best mulig måte, er det helt sentralt at de har faglig kompetente voksne rundt seg. 

Oversikt over fagskoletilbud 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?