Til hovedinnhold

Nyheter

NAV illustrasjonsfoto

Viktige funn i rapport om tillitsreformarbeidet i NAV

I 2022 fikk NAV i oppdrag å starte arbeidet med tillitsreform i egen organisasjon. Nå foreligger delrapport 1. Rapporten innebærer en omfattende kartlegging og trekker frem store utfordringer knyttet til medvirkning og samhandling. Fagforbundet er opptatt av at dette må fungere bedre for å kunne jobbe mer tillitsbasert i organisasjonen.

Illustrasjonsfoto

LO om NAV-utredning: Forutsetter nok ressurser

Et offentlig utvalg har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Utvalget har foretatt en bred gjennomgang av dagens system. Arbeidet har resultert i en NOU kalt Raskt og riktig som nå har vært på høring. LO har gitt høringsinnspill på vegne av Fagforbundets medlemmer.

Du kan fremdeles søke på Fagforbundets ledertreningsprogram

Vi er på jakt etter engasjerte og ambisiøse ledere som har lyst til å delta på vårt nye medlemstilbud innen lederutvikling. I samarbeid med AFF har vi utviklet et nytt opplegg Fagforbundets medlemmer kan søke på.

Trond Finstad, AU-medlem og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, er med i styringsgruppa som jobber med sikkerhetsprosjektet i NAV.

Godt grunnlag for bedre sikkerhet for NAV-ansatte

En ny og omfattende sikkerhetsrapport foreslår en rekke tiltak for å bedre sikkerheten for NAV-ansatte. Forslagene er gode, mener Trond Finstad, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon. – Det er nå den viktige jobben starter, sier han.

Fra høyre: Hilde Nagel (møteleder), Marianne Solberg (FO), Hans Christian Holte (arbeids- og velferdsdirektør), Gunn Karin Gjul (statssekretær KMD) og Mette Asmyhr (Fagforbundet)

Etterlyser fortgang i tillitsreformsarbeidet i NAV

Tillitsreform i NAV sto på agendaen siste dag på Kartellkonferansen på Gol. – Vi ønsker denne reformen velkommen, men etterlyser fortgang i dette arbeidet, sier Mette Asmyhr, tillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Å sende NAV-brukere til kommunetorget kunne ført til vold og trusler, mener Trond Finstad

Ville sende NAV-brukere til kommunetorget

Da Moss og Rygge ble slått sammen, kom det samtidig et ønske om å slå sammen «drop in»-mottaket til NAV med kommunetorget. Under Landskonferansen fortalte Grete Olsen fra Fagforbundet Moss om arbeidet med sammenslåinga, som aldri ble noe av. Hun trakk fram fagkunnskapen på Nav som det viktigste motargumentet. Yrkesseksjonsleder og AU-medlem Trond Finstad mener det kunne ført til situasjoner med vold og trusler. Les hele saken hos Fagbladet.

De vanlige reglene for arbeidstid gjelder også for hjemmekontor.

Fra 1. juli er det nye regler for hjemmekontor

1. juli trer nye regler for hjemmekontor i kraft. Fagforbundet har lenge jobbet for tydeligere regelverk på hjemmekontor og er fornøyd med at arbeidsgivers ansvar innskjerpes. Det er spesielt viktig at reglene for arbeidstid og kravet om skriftlig avtale for ansatte kommer på plass.

Møte med representanter fra AP i arbeids- og sosialkomiteen

Møte med stortingspolitikere om NAV

Sikkerhetsarbeidet og medbestemmelse for de ansatte i NAV sto øverst på agendaen når Fagforbundet møtte arbeiderpartipolitikerne Tuva Moflag og Torbjørn Vereide, fra arbeids- og sosialkomiteen.

­For tillitsvalgt Arne Martinus Volden finnes det ingen arbeidsplass som er mer meningsfull enn NAV.

Tillitsvalgt for hverdagsheltene på NAV

– Jeg er stolt over å være tillitsvalgt for de ansatte ved NAV Kristiansund, sier Arne Martinus Volden. Han er både tillitsvalgt og ansatt ved NAV, og kjenner på at han utgjør en forskjell i hverdagen til folk.

Trond Finstad

Fagforbundets undersøkelse: 1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold

1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold, skriver VG om undersøkelse gjennomført av Fagforbundet. Langt flere er blitt truet på jobb: – Vi trenger økt fokus på sikkerhet, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

kampanje 2022

Siste mulighet til å nominere fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge!

Siste mulighet til å bli med på å kåre fremtidens ledere i Kommune- og Helse-Norge 2022! På fredag går fristen ut! Hjelp oss med kåringen!

Webinar: Barn og unges digitale oppvekst

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

Fagforbundet krever vurdering av sikkerheten ved Nav-kontorene

Fagforbundets landsstyret krever en ny vurdering av sikkerhetstiltakene ved de lokale Nav-kontorene, etter den dypt tragiske hendelsen ved Nav Årstad i Bergen hvor en kvinnelig ansatt ble drept.

Fagforbundet deltok med høringsinnspill 25. februar til FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. Fagforbundet støttet ikke forslaget.

NAV må styrkast

Fagforbundet reagerer på at høgresida går til nye angrep på velferdsordningane og NAV, samtidig som koronakrisa har ført til at over 200.000 nordmenn no står utan arbeid. Gjennom åtte år har høgreregjeringa innført smålege kutt og usosiale avgifter, mens løyvingane til Nav er reduserte med rundt ein halv milliard kroner.

Fagforbundet deltok med høringsinnspill 25. februar til FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. Fagforbundet støttet ikke forslaget.

Sier nei til statliggjøring av de kommunale sosiale tjenestene i NAV

Fagforbundet støtter ikke FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. - Dette er helt feil vei å gå, sier yrkesseksjonsleder og AU-medlem i Fagforbundet, Trond Finstad. Det er tillit og tettere samarbeid som trengs for å ivareta NAVs samfunnsoppdrag.

Jan Davidsen og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, mener de har vist at rødgrønn politikk duger. Men begge vil ha mer drahjelp fra regjeringa for å skape aktivitet og arbeidsplasser i kommune-Norge.

Stor interesse for etter- og videreutdanning

Stadig flere ser verdien i å ta faglig påfyll. Studiet ledelse og digitalisering på oppdrag fra Fagforbundet fikk 627 søkere til 100 studieplasser.

Ny video! Øvelser for aktive pauser på hjemmekontoret

Fagforbundet har mange medlemmer på hjemmekontor i disse tider. Vi har derfor laget noen videoer med tips og triks for å bevare helsa der hjemme.

Stine Westrum.

Finnes ingen kvikk fiks for Nav

- Det gjøres veldig mye godt arbeid i Nav, men sorgen er at digitaliseringa og standardiseringa fratar sosialarbeidere muligheten til å romme kompleksiteten i sosialt arbeid i Nav, sier Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo. Hun er ikke imot digitalisering, men etterlyser de relasjonelle sidene av sosialt arbeid.

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Illustrasjon.

Del et bilde av din nye arbeidshverdag!

Dette er en utfordring til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Fagforbundet. Vis oss hvordan du har det på jobb akkurat nå!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?