Til hovedinnhold

Fagforbundets undersøkelse: 1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold

Trond Finstad

Trond Finstad (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold, skriver VG om undersøkelse gjennomført av Fagforbundet. Langt flere er blitt truet på jobb: – Vi trenger økt fokus på sikkerhet, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

25.04.2022 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 25.04.2022

Undersøkelsen viser at 13 prosent oppgir å ha vært utsatt for vold i forbindelse med sin stilling. 67 prosent svarer at de har mottatt trusler på jobb. 31 prosent har vært truet 2–5 ganger, 13 prosent 5–10 ganger og 13 prosent elleve ganger eller flere.

– Trusler inntreffer oftere enn vold, men enhver voldssituasjon er en for mye, sier Trond Finstad, som leder yrkesseksjonen for kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Les hele saken i VG her

Fagforbundet mener:

- Kultur for å melde avvik

Det må jobbes med kultur for å melde avvik. Det må være lav terskel for å ta ting på alvor og å melde avvik. Ledelsen må sørge for at systemene og rutinene er på plass for å melde avvik, og dette må være en viktig del av arbeidskulturen.

- God fysisk sikring

Det er en balansegang mellom åpne NAV-kontorer og fysisk sikring. Men alle NAV-kontorer må ha på plass god fysisk sikring. Dette innebærer helt konkret for eksempel: Alarmer, pleksiglass, risikovurdering i forhold til samtalerom, trygge publikumsmottak og gode rømningsveier. Fagforbundet frykter at det systematiske sikkerhetsarbeidet ikke er godt nok prioritert i NAV. Det glippes på gjennomføring av HMS-rutiner som risikovurderinger, sikkerhetsopplæring og trening på vold- og trusselsituasjoner.

- Sikkerhet er et lederansvar

Det er viktig at sikkerhetsarbeidet får den prioritet og oppmerksomhet som kreves. Det bør legges vekt på at sikkerhetsarbeidet er forankret i ledelsen, og at tiltak er allment kjent og forstått. Nav står i mange prosjekter og relokaliseringsprosesser og da er det avgjørende å planlegge sikkerhet fra starten av. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?