Til hovedinnhold

Ny mulighet til å søke på Fagforbundets ledertreningsprogram

Bli en enda bedre leder

Bli en enda bedre leder

Har du personalansvar og har lyst til å bli bedre kjent med deg selv som leder? Vi er på jakt etter engasjerte og ambisiøse ledere som har lyst til å delta på vårt medlemstilbud innen lederutvikling. I samarbeid med AFF har vi utviklet et program spesielt for deg som er leder og medlem av Fagforbundet.

18.06.2024 av Hege Kristin Traagstad
Sist oppdatert: 27.06.2024

Forskning på lederutvikling tilsier at ledere lærer best av og med andre ledere. Programmet legger til rette for nettopp det ved å samle ledere i tverrfaglige læringsgrupper. Det innebærer at 6 deltakere møtes jevnlig til gruppecoaching med en erfaren konsulent fra AFF i tillegg til to fysiske samlinger og en digital samling med alle deltakere. 

Programmets ambisjon er at du som deltaker får akkurat det påfyllet du trenger for å være rustet til de oppgavene som ligger foran deg. Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Soltrandprogrammet.

Målet er å øke verdien av den enkeltes lederskap, gi innsikt i egen og andres påvirkning og autoritet, samt styrke deltakernes tverrfaglige samarbeidskraft. I tillegg gir programmet deltakerne en anledning til å bygge personlig nettverk med ledere fra hele landet.

Målgruppen for programmet er ledere som er medlem av Fagforbundet og som har direkte personalansvar for minimum tre medarbeidere. Du har gjerne noe erfaring med lederutvikling fra tidligere og er motivert som å bli bedre kjent med deg selv som leder, villig til å investere i egen utvikling og nysgjerrig på å teste ut en ny læringsarena.

Vi ønsker deltakere fra hele landet. Det er ønskelig å ikke ta inn mange fra samme arbeidssted.

Deltakere må ha avklart med arbeidsgiver om mulig deltakelse på ledertreningsprogrammet og vite at de kan delta på alle fysiske og digitale samlinger.

Målgruppen

Målgruppen for programmet er ledere som er medlem av Fagforbundet og som har direkte personalansvar for minimum tre medarbeidere. Du har gjerne noe erfaring med lederutvikling fra tidligere og er motivert som å bli bedre kjent med deg selv som leder, villig til å investere i egen utvikling og nysgjerrig på å teste ut en ny læringsarena.

Vi ønsker deltakere fra hele landet. Det er ønskelig å ikke ta inn mange fra samme arbeidssted.

Deltakere må ha avklart med arbeidsgiver om mulig deltakelse på ledertreningsprogrammet og vite at de kan delta på alle fysiske og digitale samlinger.

Praktisk informasjon

Programmet har to fysiske samlinger som går over to dager i Oslo, på hovedkontoret til Fagforbundet. Det er en oppstartssamling i oktober som starter ved lunsjtider og varer til lunsj neste dag. På oppstartssamlingen blir deltakerne delt inn i grupper som vil møtes til digitale gruppecoachinger hver 5. – 6. uke og følger hverandre gjennom hele programperioden. De digitale gruppesamlingene er av ½ dags varighet og er ledet av en AFF-konsulent. Etter to gruppesamlinger er det en midtveissamling på tre timer.  

Det tas til sammen inn 24 deltakere på dette programmet.

Får du et tilbud om plass lederutviklingsprogrammet må du sikre at du kan alle datoer som er satt opp, både digitale og fysiske, før du takker ja. Alle deltakere er avhengige av at alle kan stille på alle oppsatte datoer for å få et best mulig utbytte av programmet.  

Om du har takket ja til plass, men det oppstår noe som hindrer deg i å bruke plassen, må du si i fra så raskt som mulig. Se nedenfor om kostnader.

Datoer for samlingene

Oppstartssamling 21. – 22. oktober 2024 (lunsj-lunsj, med middag første dag)

  1. Digitale gruppesamling 28. – 29. november 2024 (1/2 dag, endelig tidspunkt avklares ved opptak)
  2. Digitale gruppesamling 16. – 17. januar 2025 (1/2 dag, endelig tidspunkt avklares ved opptak)

Digital midstveissamling 5. februar 2025 (1/2 dag, fra 09.00 til 12.00)

  1. Digitale gruppesamling 3. – 4 mars 2025 (1/2 dag, endelig tidspunkt avklares ved opptak)
  2. Digitale gruppesamling 7. – 8. april 2025 (1/2 dag, endelig tidspunkt avklares ved opptak)

Avslutningssamling 24. – 25. april 2025 (lunsj -lunsj, med middag første dag)

Seniorkonsulent Marianne Darre fra AFF er faglig ansvarlig for innhold i alle samlinger. Marianne, som er godt kjent med Fagforbundet er cand.polit. i psykologi, og har sin kjernekompetanse i utvikling og gjennomføring av leder- og talentutviklingsprogram og har vært konsulent på Solstrandprogrammet i 7 år.

Søknad

Du søker via skjema hvor vi ber deg fylle ut noen korte opplysninger om deg selv.

For å legge til rette for et best mulig utviklingsprogram, vil vi på bakgrunn av søknadene sette sammen grupper med deltakere som sikrer faglig, demografisk og geografisk bredde og godt læringsmiljø.

Søknadsfrist er 6. september.

Kostnader

Selve ledertreningsprogrammet er et gratistilbud til våre medlemmer. Reiseutgifter må dekkes av arbeidsgiver eller deltaker selv, men Fagforbundet dekker deltakeravgift, måltider og overnatting. Det oppfordres til å avklare med arbeidsgiver om det gis fri med lønn.

Dersom man blir forhindret fra å delta og ikke får varslet om dette innen 2 uker før programstart vil du bli fakturert kr 3000. 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?