Til hovedinnhold

Ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar - et samarbeid med AFF

01.01.1970 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 18.01.2023

På programmet vil du bli kjent med deg selv som leder og få ny kunnskap om viktige temaer knyttet til ditt lederskap. Programmet gir deg en unik læringsarena hvor du treffer andre ledere i lignende situasjoner. Ledertreningsprogrammer har som ambisjon at du skal få akkurat det påfyllet du trenger for være rustet til de oppgavene som ligger foran deg. Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene.

For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres.

Om kursholderne

Elisabeth Østrem fra AFF (Administrativt forskningsfond) er programansvarlig. Hun er utdannet psykolog og arbeider med prosessorientert lederutvikling for grupper og individer, og er prosjektleder for store internasjonale lederutviklingsprogram i AFF. Hun har tidligere også vært avdelingsdirektør i AFF. 

Det pågår nå et program over tre samlinger fra høsten 2022 til 2023. Opptak til nytt program vil være våren 2023.

 

Praktisk informasjon:

Innhold i programmet:

Samling 1: Personlig ledelse og din lederrolle
Samling 2: Teamledelse og motivasjon
Samling 3: Kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Nb. mer detaljert program kommer nærmere søknadsfrist

Målgruppe:
Medlemmer av Fagforbundet som har direkte personalansvar for mer enn fire personer.
Vi ønsker deltagere fra hele landet. Det er ønskelig å ikke ta inn store grupper fra samme arbeidssted.

Deltagere må ha avklart med arbeidsgiver om mulig deltagelse på ledertreningsprogrammet.

Søknad om å delta:
For å legge til rette for et best mulig ledertreningsprogram vil Fagforbundet og AFF på bakgrunn av søknadene sette samme en gruppe av deltakere som sikrer et optimalt læringsmiljø. 

Kostnad:
Ledertreningsprogrammet er et gratis tilbud til våre medlemmer. Det som dekkes er; deltakeravgift, måltider og overnatting. Reiseutgifter dekkes ikke, det må arbeidsgiver eller deltager dekke selv.

 

Tidligere deltagere har beskrevet programmet slik;

«Dere (programmet) bidro til å skape trygghet, den tryggheten har jeg lyst til å skape sammen med de jeg har personalansvar for.»  «Dere har bidratt til å sette dette med lederskap mer i system for meg, som gjør at jeg opplever at jeg er tryggere i rollen.» - Elin

«Programmet ga meg nye tanker og masse materiale til å bli bedre kjent med meg selv som leder. Hver samling ga nye impulser og mange tanker i etterkant. Jeg vil påstå at jeg har blitt en mer reflektert leder nå enn jeg var før jeg startet.» - Anu

Ved spørsmål om ledertreningsprogrammet, kontakt:

Trude Kvaran 

trude.kvaran@fagforbundet.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?