Til hovedinnhold

Møte med stortingspolitikere om NAV

Møte med representanter fra AP i arbeids- og sosialkomiteen

Møte med representanter fra AP i arbeids- og sosialkomiteen (Foto: Emilie Storli)

Sikkerhetsarbeidet og medbestemmelse for de ansatte i NAV sto øverst på agendaen når Fagforbundet møtte arbeiderpartipolitikerne Tuva Moflag og Torbjørn Vereide, fra arbeids- og sosialkomiteen.

31.05.2022
Sist oppdatert: 02.06.2022

Fagforbundet presenterte resultatene fra spørreundersøkelse blant egne medlemmer med vekt på sikkerheten i NAV. Det er avgjørende at ledelsen sørger for at systemene og rutinene er på plass for HMS og sikkerhet og at avviksystemene fungerer hensiktsmessig. 32 prosent av de kommunalt ansatte på NAV oppgir at de registrer avvik i to ulike systemer. Fagforbundet mener et felles system må på plass. 

Felles datasystemer og enklere tilgang for deling av informasjon blant de kommunalt og statlige ansatte var også et tema på møte. Det er jobbet godt med digitalisering av brukertjenestene i NAV, men systemene for de ansatte har ikke vært prioritert. 

Tillitsreform og lokal forankring av NAV-kontorene

Stortingspolitikerne ønsket innspill til arbeidet med tillitsreform i NAV. For Fagforbundet handler arbeidet med tillitsreform først og fremst om et velfungerende partssamarbeid og medbestemmelse. Det er viktig at de lokale NAV-kontorene får den myndighet de trenger for å utøve sitt mandat. I tillegg må det legges tilrette for at de ansatte får brukt sin faglighet, erfaringer og skjønnsutøvelse i det daglige arbeidet. 

Økte levekostnader

Fagforbundet er bekymret for økte levekostnader. Økte utgifter for mat og husholdning går spesielt utover mottakere av sosialhjelp og de med lavest inntekt. Etter pandemien har det vært en økning av antall krisehjelpsmottakere flere steder i landet. Her må det settes inn ressurser og tett oppfølging av brukerne. 

Det planlegges nytt møte med representantene fra arbeids- og sosialkomiteen for å fortsette å diskutere NAV-ansattes arbeidshverdag.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?