Til hovedinnhold

Sier nei til statliggjøring av de kommunale sosiale tjenestene i NAV

Fagforbundet deltok med høringsinnspill 25. februar til FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. Fagforbundet støttet ikke forslaget.

Fagforbundet deltok med høringsinnspill 25. februar til FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. Fagforbundet støttet ikke forslaget. (Foto: Mostphotos)

Fagforbundet støtter ikke FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. - Dette er helt feil vei å gå, sier yrkesseksjonsleder og AU-medlem i Fagforbundet, Trond Finstad. Det er tillit og tettere samarbeid som trengs for å ivareta NAVs samfunnsoppdrag.

04.03.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 11.03.2021

Fagforbundet deltok 25. februar med høringsinnspill til FRPs forslag om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i NAV. I høringen tok Trond Finstad til orde for at mer tillit og tettere samarbeid er oppskrifta på å ivareta NAVs samfunnsoppdrag.

- Kommunenes førstelinjetjeneste er en vesentlig faktor for å lykkes med dette, sa Finstad.

Fagforbundet støtter ikke forslaget, og yrkesseksjonsleder Trond Finstad understreket at det trengs større grad av handlingsrom og tillit til de ansatte og økt myndighet til de lokale NAV-kontorene.

Sosiale tjenester langt mer enn økonomisk sosialhjelp

Sosiale tjenester inkluderer forebyggende virksomhet i kommunene for å bedre levekårene til vanskeligstilte innbyggere, som råd og veiledning, fremskaffe boliger, tilby kvalifiseringsprogram, samt en rekke aktiviteter for mottakere av sosialhjelp.

- Den lokale forankringen av NAV er en forutsetning for samhandling mellom disse tjenestene, og kommunene har de beste forutsetningene for å løse disse oppgavene, fordi de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte, ikke standardiserte, sier Finstad og la til at dette er logisk siden brukerne av de sosiale tjenestene ofte har en tilknytning til kommunenes øvrige tjenesteapparat.

Kommunen er tettere på innbyggerne enn staten og ser tiltakene og tjenesteapparatet i sammenheng, fastslår Finstad.

Partnerskapet i NAV må styrkes

Partnerskapet mellom stat og kommune er et viktig virkemiddel for at NAVs tjenester skal tilpasses brukernes behov. En fersk rapport viser at partnerskapsmodellen utvikler seg i riktig retning, og det er en tydelig tilbakemelding at partnerskapet gjør lokalkontorene bedre i stand til å løse sine oppgaver.

Det må derfor legges til rette for mer samhandling, mer myndighet til lokale NAV-kontor og mulighet for direkte kommunikasjon mellom de ulike forvaltningsnivåene og mellom lederne på flere nivå i organisasjonen, mener Fagforbundet.

- Det er helt nødvendig at beslutningsprosessene i partnerskapet organiseres slik at medvirkning og medbestemmelse på både kommunalt og statlig nivå styrkes, sier Trond Finstad bestemt.

Fagforbundets høringsinnspill kan både sees på video og leses her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?