Til hovedinnhold

Etterlyser fortgang i tillitsreformsarbeidet i NAV

Fra høyre: Hilde Nagel (møteleder), Marianne Solberg (FO), Hans Christian Holte (arbeids- og velferdsdirektør), Gunn Karin Gjul (statssekretær KMD) og Mette Asmyhr (Fagforbundet)

Fra høyre: Hilde Nagel (møteleder), Marianne Solberg (FO), Hans Christian Holte (arbeids- og velferdsdirektør), Gunn Karin Gjul (statssekretær KMD) og Mette Asmyhr (Fagforbundet) (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet)

Tillitsreform i NAV sto på agendaen siste dag på Kartellkonferansen på Gol. – Vi ønsker denne reformen velkommen, men etterlyser fortgang i dette arbeidet, sier Mette Asmyhr, tillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon.

24.11.2022 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 05.12.2022

Statssekretær, NAV-direktøren og tillitsvalgte var samlet for å diskutere ulike forventninger og ideer til hvordan tillitsreform skal fungere i NAV

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, til rett tid.

Piloter for tillitsreformsarbeid

Statssekretær Gunn Karin Gjul la vekt på hvordan kjernen i tillitsreformen handler om å skyve på maktbalansen i arbeidsforholdet og å flytte makta til førstelinja. 

Gjul trekker frem at det er flere piloter som nå er i startfasen og at kommunal- og distriksdepartementet nå har et prosjekt på gang hos statsforvalterne, med mål om å forenkle klagebehandlingen for økonomisk sosialhjelp. En forenkling på dette området vil få direkte betydning for saksbehandlere på NAV som vil få mer tid til oppfølging av innbyggerne. 

Krever fortgang

Mette Asmyhr fra Fagforbundet sier det er en forventning blant ansatte og medlemmer at tillitsreformsarbeidet igangsettes på alle nivåer i NAV. Hun trekker frem at det er spesielt viktig at kommunene inkluderes i dette arbeidet fra start. For Fagforbundet er avgjørende at de ansatte opplever å ha nok tid og ressurser til å gjøre jobben sin, og at de får benyttet sin kompetanse. 

De tillitsvalgte var skjønt enige om at LO-familien skal stå sammen i dette arbeidet og finne gode løsninger for de ansatte og innbyggerne. 

Tillitsreform tar tid

Holte trekker frem at tillitsreform blir et viktig arbeid i i NAV i tiden fremover og at jobben må gjøres på alle nivåer i organisasjonen. Han forstår utålmodigheten etter å rulle dette ut i hele NAV, men understreker at det er riktig å bruke god tid på dette arbeidet. Det tar tid å finne ut hva som vil være NAV sin versjon av tillitsreformen. Holte påpeker at dette er kulturarbeid for hele organisasjonen, og kulturendringer tar tid, og det må vi stå i.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?