Til hovedinnhold

Fra 1. juli er det nye regler for hjemmekontor

De vanlige reglene for arbeidstid gjelder også for hjemmekontor.

De vanlige reglene for arbeidstid gjelder også for hjemmekontor. (Foto: Mostphotos)

1. juli trer nye regler for hjemmekontor i kraft. Fagforbundet har lenge jobbet for tydeligere regelverk på hjemmekontor og er fornøyd med at arbeidsgivers ansvar innskjerpes. Det er spesielt viktig at reglene for arbeidstid og kravet om skriftlig avtale for ansatte kommer på plass.

23.06.2022
Sist oppdatert: 30.06.2022

De samme reglene for arbeidstid gjelder ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Det finnes dermed ingen særregler for hjemmearbeid.

Der forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor. Den skal klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker jobber hjemme. Avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen. 

Den skriftlige avtalen skal inneholde:

 • omfanget av hjemmearbeidet.
 • arbeidstid for hjemmearbeidet.
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet.
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen.
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Kan føre tilsyn

Arbeidstilsynet vil kunne føre tilsyn med arbeidsgivers oppfølging av forskriften. De vil for eksempel kunne kontrollere avtaler og arbeidstid for ansatte med hjemmekontor. Arbeidstilsynet har likevel ikke adgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass, unntatt ved spesielle tilfeller der det er inngått særskilt avtale om dette.

Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være forsvarlig

Fagforbundet jobber for at sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakere skal ivaretas også ved hjemmekontor. Det må presiseres at  arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, skal forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige.

Arbeidsgiver skal blant annet forsikre seg om at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke fører til uheldige fysiske belastninger. 

Arbeidsgiver skal også se til at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

Råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

 1. Sett deg inn i kravene
 2. Finn en god balanse
 3. Lag tydelige avtaler
 4. Hold kontakt
 5. Legg til rette for gode møter
 6. Sørg for god ergonomi
 7. Husk bevegelse
 8. Vær oppmerksom

Last ned hele forskriften hos Arbeidstilsynet

Kilde: Arbeidstilsynet

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?