Til hovedinnhold

Godt grunnlag for bedre sikkerhet for NAV-ansatte

Trond Finstad, AU-medlem og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, er med i styringsgruppa som jobber med sikkerhetsprosjektet i NAV.

Trond Finstad, AU-medlem og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, er med i styringsgruppa som jobber med sikkerhetsprosjektet i NAV. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

En ny og omfattende sikkerhetsrapport foreslår en rekke tiltak for å bedre sikkerheten for NAV-ansatte. Forslagene er gode, mener Trond Finstad, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon. – Det er nå den viktige jobben starter, sier han.

28.02.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.03.2023

Rapporten viser at nesten hver tredje ansatt i NAV har blitt utsatt for uønskede hendelser som vold, trusler eller andre former for trakassering og sjikane i perioden 2020-2021. Fagforbundets medlemmer, som jobber i publikumsmottak og med kommunale oppgaver, er blant de som er mest utsatt.

– Det er kan være krevende å være førstelinje til velferdstjenestene. Våre medlemmer i NAV møter ofte fortvilte mennesker i vanskelige situasjoner, og altfor mange opplever vold eller trusler på jobb. Med disse forslagene er det lagt et godt grunnlag for bedre sikkerhetsarbeid, sier Finstad.

Samtidig er det gledelig å se at de fleste ansatte stort sett føler seg trygge på jobb, og at de fleste også er fornøyd med arbeidet som gjøres for å ivareta sikkerheten, mener Trond Finstad.

Bedre opplæring og trening

Rapporten påpeker at det er et spesielt forbedringspotensial når det gjelder opplæring, trening og øvelser i å forebygge truende hendelser. Undersøkelsen viser at under halvparten av de ansatte som jobber tettest på brukerne har hatt noen form for opplæring eller trening det siste året. Mange har gått flere år uten.

– Våre tillitsvalgte har etterlyst mer trening på å stå i vanskelige situasjoner. Det er godt å se at dette nå tas hånd om, og at det allerede er vedtatt og satt i gang et arbeid for å få på plass et nytt program, sier Finstad.

Mer oppfølging

– Det er en stor belastning å bli utsatt for trusler, sjikane eller andre uønskede hendelser. Spesielt hvis det pågår over tid. Derfor er det veldig viktig at de ansatte ivaretas og får oppfølging i etterkant, sier Finstad.

Rapporten viser at oppfølgingen av ansatte etter en hendelse for ofte er fraværende eller mangelfull. Selv ved de mest alvorlige hendelsene forteller ansatte at det ofte ikke gjøres noen ting.

– Oppfølgingen av ansatte har ikke vært prioritert, men det er veldig bra at det skal tas tak i nå. Hvis ansatte får bedre oppfølging, kan også terskelen for å rapportere inn avvik bli lavere, sier Finstad.

Det viktigste gjenstår

Selv om det er mange gode tiltak som nå foreslås, påpeker Finstad at den viktigste jobben starter nå.

– Det er ansatte på NAV-kontorene som har de tøffeste sakene, og mye av det som skal skje nå, skal skje der ute. Det er viktig at det tas tak i tiltakene i partnerskapet, og at det sørges for at de gjennomføres.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?