Nyheter

Sikkerhetsmedarbeidere er underbetale og utbrente

Ifølge en ny studie fra Storbritannia er ansatte i it-sikkerhet både overarbeidede og underbetalt.

Helseplattformen i Helse midt utsatt - flere hundre millioner i tap

Prislappen for utsettelse av Helseplattformen kan beløpe seg på flere hundre millioner. Helseplattformen er en digital plattform under innføring i Helse Midt-Norge. Innføringen skulle egentlig skjedd i mai, men er nå utsatt til september.

Stor interesse for etter- og videreutdanning

Stadig flere ser verdien i å ta faglig påfyll. Studiet ledelse og digitalisering på oppdrag fra Fagforbundet fikk 627 søkere til 100 studieplasser.

Fagforbundet mener Akson kan reddes

Fagforbundet, Tannlegeforeningen og Legeforeningen mener Akson kan reddes – hvis helsearbeidere og IT-arkitekter samarbeider tett basert på moderne teknologiforståelse. De tre forbundene har sendt en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Fagforbundet og NTL med IKT-løft

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet og NTL laget en rapport om sourcingstrategier. Det handler om hva som kan gjøres internt, hva må kjøpes utenfra for IKT i offentlig sektor. – Fagforbundet og NTL bidrar til å skape et nødvendig kompetanseløft på tvers av statlig og kommunal sektor, sa AU-medlem og leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, under lanseringa av rapporten.

400 medlemmer kan gå til NTL

Fra 1. november iverksettes vedtaket om overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Fagforbundet har 400 medlemmer som får ny arbeidsgiver, totalt er over 1100 medarbeidere berørt. Nå inviteres de, som statsansatte, inn i Norsk Tjenestemannslag.

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Del et bilde av din nye arbeidshverdag!

Dette er en utfordring til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Fagforbundet. Vis oss hvordan du har det på jobb akkurat nå!

Se e-Forvaltningskonferansen 2020 i opptak

E- Forvaltningskonferansen 2020 ble streamet slik at du kan se dette i opptak her.

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundet kjører ny runde med ledertreningsprogram for ledere med direkte personalansvar! Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk? Ønsker du en utviklingsarena hvor du kan jobbe med nettopp dine utfordringer? Da bør du bli med på Fagforbundets lederutviklingsprogram. Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med AFF. Bli med på utviklingen!

Blockchain i fokus på LO IKT-konferansen

Onsdag denne uken ble LO IKT-konferansen avholdt. I underkant av 100 deltakere fikk høre om blockchain-teknologi.

Konferanse om vold og trusler i Tromsø 13. september

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse i Tromsø om vold og trusler 13. september.

eForvaltning, digitalisering og personvern

LO-medlemmer er positive til digitalisering så lenge beslutninger blir gjort i samråd med de ansatte. – Det er et stort lederansvar å bidra til tillit i disse prosessene.

Fagforbundet deltok under Stortingshøring om IKT-sikkerhet

Tirsdag 16.01.18 møtte SKA-leder og arbeidsuvalgsmedlem Trond Finstad under høring om IKT-sikkerhet i Justiskomiteen.

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Nå sender vi en ny standard for mangfoldsledelse ut på høring. Velkommen til Standard Morgen 25. januar.

Digitaliseringskonferanse

Det er siste frist for å melde seg på konferansen som holdes 28. november om digitalisering og holdninger knyttet til bruk av IKT i arbeidslivet.

Hvorfor velge IKT, sa du?

Fordi framtiden handler om IKT. Velg IKT-servicefaget hvis du vil være i sentrum av teknologisk utvikling og bedre forstå hvordan framtiden vil se ut.

Ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar - et samarbeid med AFF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?