Til hovedinnhold

Regjeringen vil avhjelpe digitalt utenforskap

LM22 Statsminister Jonas Gahr Støre

LM22 Statsminister Jonas Gahr Støre (Foto: Werner Juvik)

14.06.2023
Sist oppdatert: 14.06.2023

Hovedmålet med handlingsplanen er å motvirke digital utenforskap, spesielt blant
personar med manglande eller mangelfulle digitale ferdigheiter. Først blir tverrgående
tiltak presenterte. Deretter kommer tiltakene under hvert av de fem innsatsområdene fra strategien:
– Den digitale grunnmuren
– Tilgjengelig IKT-utstyr
– Grunnleggende digitale ferdigheter
– Brukervennlige digitale tjenester
– Digital dømmekraft
Innsatsen er retta mot de som opplever de største barrierene for digital deltakelse.

Les mer her: Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn (regjeringen.no)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?