Nyheter

10 ganger hurra for KreativOmsorg

KreativOmsorg arrangeres for tiende gang. Konferansen er tilbake til Hamar, der det hele begynte. Deltakerne får se og oppleve alternative veier til omsorg - en omsorg som gir økt trivsel, aktivitet og livskvalitet.

Smakebiter fra velferdsteknologien

Hvordan kan teknologi utvikle og forbedre velferdstjenestene? Nøtterøy kommune inviterte nylig til Velferdsteknologikonferanse.

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

21. og 22. mai, Fagforbundet Keysersgate 15 Oslo

Satte søkelys på etiske dilemma i eldreomsorg

Verdig eldreomsorg sto på dagsorden for rundt 200 unge helsearbeidere på konferanse i Folkets Hus i Oslo. Et panel av fagpersoner og en komiker forsøkte å løse etiske dilemma som ungdommene møter på jobb.

Jakten på meningsfylt arbeid

av Anne-Kari Bratten, adm. dir. i Arbeidsgiverforeningen Spekter Mette Nord, leder av Fagforbundet Hilde Britt Mellbye, konsernsjef Norlandia Care

Fagforbundet arrangerer 4. - 5. mars en konferanse om sykehus

Pasientbehandling, kvalitet og kvantitet er stikkord for konferansen. Det er satt fokus på sentrale deler av driften ved sykehusene og rett person på rett plass.

På arbeidsplassbesøk på Oppsalhjemmet

Faggruppa for helsefagarbeidere fikk omvisning på avdelingene og det var meget glade og positive beboere vi møtte. "Her har vi det godt".

Øker presset på arbeidsmiljøloven

Statsminister Erna Solberg mener Fagforbundets nei til langvakter ved Ladegården sykehjem gjør at behovet for å endre arbeidsmiljøloven har økt.

Helsefarlige langvakter

En ny STAMI-rapport viser at risikoen for ulykker og uheldige hendelser dobles etter åtte timer på vakt.

Tariffavtale med ULOBA

19. desember ble tariffavtalen som sikrer rundt 5000 personlige assistenter i Uloba ordnede arbeidsforhold undertegnet.

Meld deg på KreativOmsorg 2014

For tiende gang arrangeres KreativOmsorg. Denne gangen på Scandic Hotell, Hamar 2.-3- april.

Er du en ildsjel?

Verdighetsenteret tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram: Frivillighetskoordinering – eldreomsorg som starter opp 11. februar 2014. Opplæringen er samlingsbasert (3 samlinger à 3 dager fordelt på 1 år) og skal kvalifisere deg til å organisere og lede frivillig arbeid innenfor eldreomsorg.

Slår inn åpne dører

- Helseministeren slår inn åpne dører, og hans tillit til private helseinstitusjoner er nærmest ubegrenset, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, etter å ha lyttet til Bent Høies første sykehustale.

Nasjonal konferanse for ambulanse og AMK 2014

Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til faglig konferanse for alle som arbeider innen Ambulanse og AMK.

Etikkonferanse 30. april, 2014

I regi av prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” arrangeres etikkonferanse 30. april, 2014 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Nasjonal plan må sikre lokalsykehus over hele landet

Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre 12. desember 2013: Etter mange år med reformer og omstillinger vet befolkningen fortsatt ikke hva de kan forvente fra sitt lokale sykehus.

Advarer mot massevaksinering

Svenn-Erik Mamelund fra Arbeidsforskningsinstituttet advarer mot influensavaksine til friske arbeidstakere under 65 år.

Etikkjulekalenderen 2013

Etikkjulekalenderen 2013 er den fjerde i rekken fra prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving".