Nyheter

– Heltid er et solidarisk prosjekt

– Å få på plass heltid som normen i helsesektoren er et solidarisk prosjekt. Flere ansatte må dele på ubekvemme vakter for at alle skal få en hel stilling og ei lønn å leve av, sier Fagforbundets seksjonsleder for Helse og sosial, Kjellfrid Blakstad.

Utstillingen Livsløp følger 22 personer på Paulus sykehjem

Livene deres i fortid er ganske så forskjellige. Kjenner vi egentlig beboeren på rom 307? Ta en tur til Oslo bymuseum, vi anbefaler et besøk!

Miljøarbeidere skal tilbys mer utdanning

Raymond Turøy i Fagforbundet håper levekårene til personer med utviklingshemning blir tema i valgkampen og på Stortinget til høsten.

Fange hukommelsestyven - Ingen tid å miste

TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og arbeidet med sykdommen demens.

Morgendagens omsorg (Faggruppemøte)

Faggruppa har nå hatt møte i 2 dager i fagforbundets lokaler i Oslo. På dagsorden har vi blant annet sett på den nye stortingsmeldingen (Meld.st.29.) Morgendagens omsorg.

Helsefagarbeiderkonferansen

29. - 30. mai holdt Fagakademiet helsefagarbeiderkonferanse i fagforbundet sine lokaler i Oslo med stor suksess.

Glade Vg1 elever i Sandefjord.

Info om fadderordninga/rekrutteringsprosjektet til faggruppa for helsefagarbeidere.

Ny rapport fra Helsedirektoratet

Faggruppa ser veldig positivt på denne rapporten, den viser hvor viktig fagskole utdanningene er. At det nå jobbes med to nye utdanninger tilpasset behovet ute i helsesektoren viser seg å være i tråd med denne rapporten og ikke minst veldig positivt for vår yrkesgruppe.

Folkehelsemeldingen "God helse felles ansvar"

Kommentarer og synspunkter fra Fagforbundet i forbindelse med høring i Helse- og omsorgskomiteen 21. mai.

Storslått besøk av helse- og omsorgsministeren (helse-stavanger.no)

Lærlingplasser, læringsopplegg og jobbutsikter. Det var noe av det helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen snakket om da de besøkte lærlingene ved Stavanger universitetssjukehus i dag.

Velger SUS for å trene til VM i helsearbeiderfag (helse-stavanger.no)

Stine Kipperberg fra Ålesund velger å trene til VM i helsearbeiderfaget ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) på grunn av det gode lærlingtilbudet.

Gahr Støre trenger flere folk i hvite frakker

Se nyhetsinnslaget fra NRK Rogaland 22. mai hvor helse- og omsorgsministeren besøker lærlinger på Stavanger Universitetssykehus.

Kjellfrid T. Blakstad på besøk i to Stortingskomiteer

Leder i Seksjon helse og sosial Kjellfrid T. Blakstad var godt fornøyd med møte med Stortingets helse- og omsorgskomite og i Stortingets familie- og kulturkomité. Begge komiteene hadde møte den 14. mai.

85 prosent av kommunene bryter loven om tvang

Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012.

Allergifokus - en allergifagdag

Astma- og allergiforbundet inviterer til allergifagdag i Gamle Logen i Oslo torsdag 16. mai. Temaene vil være allergi ABC, behandling og fremtidens allergiutvikling.

KreativOmsorg seiler videre

- Vi er her for å spre de gode opplevelsene i Helse-Norge, sa leder i Seksjon helse og sosial til 200 frammøtte på Seilet hotel i Molde. Hun fikk æren av å åpne den niende runden av konferansen KreativOmsorg.

Sykehuset tar selvkritikk etter brev om oppsigelse

Personalavdelingen ved sykehuset Innlandet tar selvkritikk etter at de ba eldre medarbeidere om å si opp i løpet av ti dager.

Rekrutteringsprosjekt: Fadderordning Helsefagarbeidere

Faggruppa har satt igang et rekrutteringsprosjekt: Fadderordning for elever på VG1 som har valgt VG2 helsearbeiderfag. Sviktende rekruttering av unge til helsearbeiderfaget har vært et gjentagende og bekymringsfullt tema i faggruppa. Vi ønsker å synliggjøre for ungdommer denne flotte yrkesutdanninga og videre muligheter i yrket. Det er også viktig å fokusere på mulighetene for kompetanseutvikling i faget gjennom fagskolen.

Aktiv omsorg - nytt opplæringsprogram

Kultur, aktivitet og trivsel er stikkordene i opplæringsprogrammet i Aktiv Omsorg som nå tilbys i alle fylker.