Til hovedinnhold

Pårørendeprogrammet

Sykkylven 4

Sykkylven 4 (Foto: Kjell Inge Torgersen)

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

23.09.2015 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 23.09.2015

Hva er Pårørendeprogrammet?

Dette er bredt anlagt og innholdsrikt e-læringsprogram med kunnskap og verkøy til å utvikle en bedre praksis i møte med pårørende.

Hvem bruker Pårørendeprogrammet?

Ansatte og ledere i kommunale og spesialiserte tjenester. Programmet kan brukes individuelt for å hente kunnskap om ulike tema, og utvikle god praksis. Det skal stimulere til å utvikle gode rutiner som er tilpasset den enkelte avdeling. Derfor er programmet godt tilrettelagt for bruk i grupper.

Hvordan brukes Pårørendeprogrammet?

Programmet er fleksibelt og brukervennlig. Gjør utvalg i programmet, tilpasset egne opplæringsbehov og rammen for tidsbruk. Vi har også laget eksempler på bruk for å komme raskt i gang til bruk i grupper. Du kan starte med en case eller en fagfilm og følge videre veiledning i programmet.

Hva inneholder Pårørendeprogrammet?
  • CASER med glimt fra pårørendes møte med spesialiserte og kommunale tjenester, innen somatikk, rus og psykisk helse. Etter et kort case finner du kunnskap og oppgaver som kan brukes til å utvikle bedre praksis.
  • Et innholdsrikt bibliotek av FAGFILMER; korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere på feltet. I flere tilfeller er det drøftingsoppgaver etter fagfilmene.
  • DRØFTINGSOPPGAVER. Både caser og fagfilmer gir et utgangspunkt for drøftings­oppgaver hvor avdelingene sammen kan reflektere over egen praksis og arbeid for endring.
  • Vi har også laget FIRE EKSEMPLER til bruk – når du har henholdsvis én time eller to timer tilgjengelig på avdelingsmøtet, når du er barneansvarlig – eller når du trenger noe virkelig godt innhold til en fagdag.
  • En kort prat om pårørende? DAGENS REFLEKSJON er ny hver gang du frisker opp Pårørendeprogrammet.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?