Til hovedinnhold

Nyheter

Betre oppgåvedeling gir betre tenester

– Oppgåvedeling er ein måte for å løyse personellmangelen me har i tenesta. Me kjem ikkje utanom å få til betre oppgåvedeling i helsetenesta – heller ikkje i operasjonsavdelingane, skriv Iren Luther i dette debattinnlegget

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Fyrste helsefagarbeidarkonferanse i Vestland

Vestland fylkeskrets gjennomførte sin fyrste faglege konferanse for helsefagarbeidarar. – Me er svært nøgd, seier leiar i Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial i Vestland, Sigrun Bøe Perez

Fra innleie til hele faste stillinger på sykehusene

– Helseministeren kommer med gode signaler om økt bemanning, heltidskultur og innstramming i bruken av bemanningsbyråer, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen som ser en satsing på sykehusene med ny regjering.

Her lærer helsefagarbeidere å løse flere oppgaver

Fagskolen i Viken får stadig flere studenter og nye yrkesfaglige videreutdanninger. Men klarer likevel ikke å mette behovet, skriver Fagbladet.

Sjå opptak av frukostmøte om oppgåvedeling

Helsetenestene manglar folk, men nyttar ikkje dei folka me har godt nok. Oppgåvedeling og kompetanseheving er ei av dei viktigaste løysingane.

– Det er en ære å kjempe for ungdomsmedlemmene!

Jørgen Aanerud (27) fra Oslo er helsefagarbeider og delegat til landskonferansen i Fagforbundet Ung.

Helsefagarbeider Marie Helene ble hyllet av sine egne

Et forbilde, blir hun kalt. Helsefagarbeider Marie Helene Gaup Olsen fikk den høythengende Varmeprisen under Fagforbundets landskonferanse.

– Vi er eit fantastisk lag

Det var mange delegatar på talarstolen i laupet av landskonferansen, som løfta mange viktige yrkespolitiske problemstillingar. – Vi er eit fantastisk lag som eg gler meg til å leie i tre nye år, seier ein stolt Iren Luther.

Betre oppgåvedeling i sjukehusa

Ny rapport viser at det er mykje bra arbeid med oppgåvedeling i norske sjukehus.  – Vi håper og trur at rapporten kan vere til inspirasjon til betre oppgåvedeling, seier Iren Luther

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

Rapportlansering: oppgåvedeling i sjukehus

Fagforbundet, Delta og Spekter inviterer til frukostmøte med lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Emma er noregsmeister i helsearbeidarfag!

Lærling i helsearbeidarfaget Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget i Kristiansand.

Betre arbeidsforhold for seniortilsette på sjukehus

Fafo har kartlagd kvifor seniorar slutar på sjukehus. Målet er å behalde fleire lenger.

Barnepleiere ønsker bedre tilbud til fødekvinner

Nedlagte fødetilbud, sommerstengte avdelinger og ansatte som ikke får gitt den omsorgen som trengs. Nå er tiden inne for å styrke tilbudet til fødekvinner! Les hele kronikken fra barsel- og barnepleier Anne Rigmor Eliassen og leder av Yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther her.

Spørjeundersøking om oppgåvedeling i sjukehus

I forbindelse med eit kartleggingsarbeid om oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre yrker på sjukehus har Fagforbundet sendt ut ei spørjeundersøking til medlemmane.

LO-kongressen: Tok kampen for fagarbeideren

Fagforbundet ønsker å styrke fagarbeiderens utdanningsmuligheter. – Fagarbeiderens adgang til høyskole- og universitetsutdanning må forbedres, blant annet gjennom y-veien, sier Fagforbundets Helge Sporsheim.

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Etterlengta satsing på lærlingar i sjukehus

Fagforbundets Mette Nord vil ha fleire lærlingar på sjukehusa. Det var bodskapet til dei frammøtte på ein nasjonal konferanse i Stavanger om lærlingar i sjukehus.

Skal kartleggje oppgåvedeling i sjukehus

Oslo Economics skal på oppdrag frå Fagforbundet, Spekter og Delta kartleggje erfaringar med oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre personalgrupper i sjukehus.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?