Til hovedinnhold

Nyheter

En skjermdump av en videostrøm, med et lite vindu med foredragsholder ved siden av et stort vindu med en presentasjon hvor det står "Arbeid med alvorlig syke barn og unge: hvordan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre?"

Arbeid med alvorlig syke barn og unge

Se opptak av nettkurs om hvordan du som helsepersonell kan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre (1t 7min).

Iren Luther (t.h.) er nøgd med dei nye opptakskrava. Her saman med nestleiar i LO, Sissel M. Skoghaug.

Fjernar unaudsynt karakterkrav

Regjeringa har foreslått å fjerne karakterkravet i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. – Stor siger for faget, seier Iren Luther.

– Fagforbundets medlemmer er opptekne av å yte så god omsorg for barn og unge i palliativ fase som mogleg, seier Helge Sporsheim

Ga innspel til retningsline om barnepalliasjon

Fagforbundet meiner ein må samle all relevant informasjon om palliasjon til barn og unge på ein plass, og leggje til rette for etter- og vidareutdanning for fagarbeidarar.

Ambulanse jakker som heng på knagger

Krev yrkesskadeforsiking for ambulansepersonell under øving

Ambulansepersonell er ikkje dekka av yrkesskadeforsikring under øving. Fagforbundet møtte Arbeidarpartiet på Stortinget for å diskutere saka.

Fagforbundet er nøgd med at unge søkjer seg til helsesektoren.

Gode søkjartal til helsefagleg høgare utdanning

Høge søkjartal til helsefaglege fagskuleutdanningar og auke i søkjarar med sjukepleie på fyrste plass.

Leder Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo

Antall søkere til helse- og oppvekstfag går feil vei

Det er svært bekymringsfullt at færre unge søker helse- og oppvekstfag, mener lederen av Fagforbundet Ung.

Jon Våge innledet om kollegastøtte i helsevesenet, på Storefjellkonferansen 2024

Kollegastøtte: – Det er grenser for hvor mye man skal tåle

– Vi er hele mennesker, vi er ikke bare en yrkestittel. Vi tar med oss det vi opplever på jobb hjem, og det vi opplever privat tar vi med oss på jobb, forteller Jon Våge.

Helge Sporsheim, nestleiar av yrkesseksjon helse og sosial

Uroa over søkjartal til Vg3

For tredje året på rad er det nedgang i søkjarar til læreplassar i helse- og oppvekstfag.

Leder for faggruppa for ernæring, Erlend Eliassen

Helsedirektoratet anbefaler matvertordninger

En ny rapport fra Helsedirektoratet legger vekt på at det trengs matvertordninger ute i helsetjenestene. Feil- og underernæring er et stort problem blant både eldre som bor hjemme og eldre som bor på institusjon.

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Framtidas akuttmedisinske tenester

Fagforbundet meiner ei satsing på kompetanse, betre samhandling og meir tillit er sentrale element i framtidas akuttmedisinske tenester.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Bekymra for video-retningsliner i helsetenesta

Fagforbundet uttrykkjer bekymring i høyringssvar til utkast for retningsliner for bilete-, film- og lydopptak i helsetenesta.

Emma Straub deltar i yrkes-EM / EuroSkills 2023 i Gdansk som helsefagarbeiderlærling.

Neste yrkes-NM er våren 2025!

WorldSkills Norway, som arrangerer yrkesmeisterskapa, har annonsert at neste Yrkes-NM blir i april 2025.

Helsefagarbeiderutdanninga på Kuben videregående skole

-Vi trenger flere helsefagarbeidere

«Dere trengs!», var budskapet da Fagforbundet og Arbeiderparti-politiker Kamzy Gunaratnam møtte unge kommende helsefagarbeidere på Kuben videregående skole i Oslo.

Leder i faggruppa for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin

Dette klarer vi sammen!

Fremtiden møtes best med samarbeid på tvers, nysgjerrighet og vilje til å utvikle - alt til det beste for de som trenger hjelpa vår!

Barsel- og barnepleier Karoline Sol Danielsen på barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus

Etterlengta satsing på barsel- og barnepleiaren

Regjeringa framhevar barsel- og barnepleiaren som viktig kompetanse i framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

– Avhengig av hele laget av helsearbeidere

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa vil at flere yrkesgrupper skal dele på oppgavene i helsevesenet og også satser på fagarbeiderne. Mette Nord mener Nasjonal helse- og samhandlingsplan er et godt virkemiddel for å løse utfordringene i helsevesenet.

Leder i Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin

Fagarbeiderløft!

Regjeringen har nettopp lagt fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som blant annet inneholder en omfattende satsing på fagarbeidere i helsesektoren.

faksimile arbeidstøy

Krever egnet arbeidstøy

Fagforbundet har satt arbeidstøy på agendaen denne vinteren. – Vi forventer at KS nå sørger for at kommunene oppfyller kravene om egnet arbeidstøy til sine ansatte. Det handler om å ivareta sine ansattes helse og deres evne til å utføre jobben sin, sier Mette Nord til VG.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Vilde Antonie Sundfær gjør mest mulig ut av desember - til glede for kollegaer og brukere.

Hver desember blir Vilde til juledyret

Alle har vi små og store juletradisjoner i desember. For Vilde ble en ny juletradisjon til da hun starta som lærling i 2016 på Hamrum eldresenter i Steinkjer. - Mitt håp er å skape juleglede for de rundt meg, sier Vilde Antonie Sundfær, også kalt juledyret.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?