Nyheter

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Etterlengta satsing på lærlingar i sjukehus

Fagforbundets Mette Nord vil ha fleire lærlingar på sjukehusa. Det var bodskapet til dei frammøtte på ein nasjonal konferanse i Stavanger om lærlingar i sjukehus.

Skal kartleggje oppgåvedeling i sjukehus

Oslo Economics skal på oppdrag frå Fagforbundet, Spekter og Delta kartleggje erfaringar med oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre personalgrupper i sjukehus.

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

Podkast om demens og kommunikasjon

Det kan være utfordrende å kommunisere godt med personer som har fått sykdommen demens. Hør podkasten Fagprat og få noen gode råd!

Ja til meir saumlaus utdanning!

– Emilie Ryen Løkken foreslår i eit innlegg i Trønderdebatt 24. februar at fagarbeidarar bør få tilleggspoeng ved opptak til høgskule og universitet. Dette er absolutt eit interessant forslag!

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Sykehuskonferansen 2022

Etter en koronapause på to år, er endelig Fagforbundets populære sykehuskonferanse tilbake - i år i form av tre korte webinarer. Helseministeren kommer, det blir kåring av årets arbeidsgiver og du kan være med og bestemme tema på det siste webinaret. Se programmet og meld deg på!

Helsefagarbeider skal konkurrere i Shanghai

Marie Helseth skal representere Norge og helsearbeiderfaget under WorldSkills Shanghai, 2022 i Kina! Shanghai er vertskapsby for den 46. Worldskills-konkurransen (Yrkes-VM) som går av stabelen, 12.-17. oktober i år. Arrangementet samler deltagere fra 85 nasjoner og det skal konkurreres i 63 ulike fag. Norge deltar med det norske Yrkeslandslaget og skal konkurrere i 9 ulike fag.

Sykepleierforbundet må ta noe av skylden for sykepleiermangelen

Leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, tar et kraftig oppgjør med profesjonsforbundenes ensidige høye lønnskrav.

Nytt e-læringskurs fra Noklus om glukosemåling i hjemmetjenesten

Kompetanse innen glukosemåling er viktig for pasientsikkerheten. Denne kompetansen kan helsepersonell i hjemmetjenesten nå tilegne seg ved å gjennomføre det nyeste e-læringskurset fra Noklus.

Hvorfor forsvinner helsefagarbeiderne fra sjukehusene?

I ukens direktesending på Facebook diskuterte vi oppgavedeling på sjukehusa, og hva som er årsaken til at yrkesgrupper forsvinner. Fikk du den ikke med deg, kan du se den på vår Facebook-side.

Kick-off NM i helsearbeiderfag 2022

Invitasjon til tillitsvalgte, representanter fra videregående opplæring, ansatte på opplæringskontor/ansvarlig for lærlinger.

Webinar: Barn og unges digitale oppvekst

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

Ønsker du å ta fagbrev?

Vurderer du å ta fagbrev som helsefagarbeider eller barne-og ungdomsarbeider? Pednettakademiet tilbyr kurs til Fagforbundets medlemmer.

Sykehusundersøkelse ute nå

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere blir nå spurt om hvordan det er å være senior på sykehus.

Fagforbundet oppfordrer sterkt helsearbeidere til å vaksinere seg

Det er en stigende smittekurve i Norge og veien ut av pandemien er at flere vaksinerer seg, særlig helsepersonell som skal ta vare på sårbare mennesker. – Fagforbundet mener at alle som skal gi omsorg til pasienter må være fullvaksinerte, sier Iren Luther.

Veien mot en bedre eldreomsorg!

Kvalitet i eldreomsorgen er sammensatt og komplisert. Men vi vet jo hva som kan og bør gjøres, skriver Iren Luther og Sissel Skoghaug.

Fagprat: Hva skal du stemme? For deg som ikke har bestemt deg helt

Jobber du i helse- og sosialyrker, og har ikke bestemt deg for hva du skal stemme enda? Hør Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, i samtale med Anne-Mari Samskott, og få noen tips om hvilke temaer du bør være opptatt av.

Uakseptabelt med vold mot sykehjemsbeboere

Mange sykehjemsansatte rapporterer om vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere på sykehjem, viser forskningsrapport fra NTNU. Fagforbundets Iren Mari Luther etterlyser bedre vilkår på sykehjemmene for å hindre at det skjer.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?