Til hovedinnhold

Nyheter

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

Illustrasjonsbilde

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

Kanskje det er på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter som Akson og Helseplattformen ikke er spesielt vellykket?

Plakat med teksten "Trade unionism is not a crime Reinstate Georgian ambulance workers"

Solidaritet med ambulansepersonell i Georgia

Ambulansepersonell i Georgia protesterte mot dårlege arbeidsforhold. Arbeidsgjevar svarte med å seie dei opp. Dette er uakseptabel behandling av arbeidsfolk.

Pensjons­ekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, forklarer de nye pensjonsreglene for de med særaldersgrenser.

Webinarer om særalderspensjon

Har du spørsmål om særalderspensjon etter at det på sensommeren ble enighet i forhandlingene om pensjonsreglene? Da bør du få med deg våre to nye webinarer.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og AU-medlem

Gjennomslag for fagarbeidarar på poliklinikk

Regjeringa vil sikre at sjukehusa ikkje tapar pengar på å bruke fagarbeidarar på poliklinikk frå 2024

Emma Straub representerte Noreg på yrkes-EM i Gdansk 2023 og vann bronse

Emma vann bronse i yrkes-EM!

Fagforbundet-medlem og helsefagarbeidarlærling Emma Straub kom på pallen i yrkes-EM, og vann bronse for Noreg.

Helge Sporsheim.

-Her er de aller dyktigste i sine felt i arbeid!

Hjelpepleier og nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Helge Sporsheim, er en yrkeskonkurranseentusiast. Denne uka er han i Gdańsk for å overvære Yrkes-EM, og følge helsefagarbeiderlærling Emma Straub, den norske Yrkeslandsslagets deltaker i helsearbeiderfaget.  

Vinnar av yrkes-NM i helsearbeidarfaget 2022.

Helsefagarbeider Emma kjemper i Yrkes-EM i Gdansk

5.-9. september arrangeres Yrkes-EM i Gdansk i Polen. Her møtes unge, talentfulle, europeiske fagarbeidere til konkurranser i 43 ulike yrkesfag.  Fagforbundsmedlemmet Emma Straub (18) er tatt ut til det norske yrkeslandslaget og skal konkurrere i helsearbeiderfaget.

Illustrasjonsbilde

Høringer om oppdaterte nasjonale planer for helsefaglige fagskoleutdanninger

Nasjonalt fagskoleråd har nå publisert utkast til de nye nasjonale planene for helse- og oppvekstfag.

Helsepersonellkommisjonen sin rapport

Helsepersonellkommisjonen – det er tid for handling

Kommisjonen har levert eit godt kunnskapsgrunnlag, og kome med mange gode råd. Dette er ein kommentar på somme av dei viktigaste punkta sett frå Fagforbundet si side.

Arendalsuka - tre livsfortellinger

Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? Tradisjonen tro har Verdighetsenteret og Fagforbundet et felles arrangement i Arendalsuka.

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa tar behovet for å rekruttere og å beholde personell på alvor. (Illustrasjonsbilde)

Eldrereform: Tar behovet for fagarbeidere på alvor

I sin nye eldrereform kommer regjeringa med svar på hvordan vi skal møte utfordringa med at vi i 2030 vil være flere eldre enn barn i Norge. Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa virkelig tar fagarbeideren i helsesektoren på alvor.

Første kull helsefagarbeidere som har gjennomført mentorprogrammet i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommune.

Mentorprogram for helsefagarbeidere

En gjeng staute trønderske helsefagarbeidere ble nylig de første til å ha gjennomført mentorprogrammet som kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal har fått i stand. Helsfagarbeidermentorene er spesialskolerte for å ta seg av nyansatte, og skal sikre trivsel, personlige vekst og faglig forsvarlig profesjonsutøvelse.

Lanserte standard for kunnskapsbasert oppdatering for helsefagarbeidarar

– Ei anerkjenning av helsefagarbeidaren som fagperson, seier leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther

Emma Straub (t.v) og Jenny-Marlen Skogeng Fossan.

-Det finnes ingen bedre!

-Jeg håper å kunne motivere og inspirere andre til å gå samme vei som meg, sier norgesmester i helsearbeiderfaget, Emma Straub. Generalprøven ved UNN Harstad er gjennomført og nå venter tre måneder med trening før Euroskills i Gdansk 5. - 9. september.

Nøgde studentar, lærarar og representantar frå kommunen

Lokalt fagskolesamarbeid ga resultat

22 fagskulestudentar er ferdig med vidareutdanning etter eit samarbeid mellom Fagforbundet, Fagskolen i Viken og Kvam kommune.

Anerkjenn alle fagfolka! Utan dei har me ikkje helsetenester

– Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland

Illustrasjonsbilete

Velferdsteknologi for betre tenester

Fagforbundet er positive til meir bruk av velferdsteknologi i helsetenestene. – Rett bruk av teknologi kan vere positivt for både pasientar og tilsette, men då må det gjerast riktig, seier Iren Luther

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Nedgang i søkjarar til vg1 helse- og oppvekstfag

Tala frå Utdanningsdirektoratet bekymrar Iren Luther i Fagforbundet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Fagforbundet-leder Mette Nord på Sykehuskonferansen 2023.

Kjerkol på Sykehuskonferansen: – Åpenbart at vi trenger et fagarbeiderløft

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Sykehuskonferansen, der psykisk helse er tema.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?