Nyheter

Får lønnskutt på 50.000 kroner

Hjelpepleiere og sykepleiere på Rødtvet og Romsås sykehjem taper grovt etter at Attendo tok over driften av sykehjemmene.

Undersøkelse fra Actis for hjemmetjenesten

Jobber du med eldre i hjemmetjenesten, og har 5 minutter til å svare på en undersøkelse om eldre og rus?

Utlysning av Etikkprisen 2016

For sjette år på rad utlyser Prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving Etikkprisen.

Samspillkonferansen 2016

Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, arrangerer for tiende gang Samspillkonferansen. Årets konferanse arrangeres i Tromsø 7. og 8. november, og målgruppa er helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere og ledere i helse- og omsorgstjenesten.

Konferanse: Alderdom - en kvinnesak?

Nasjonal konferanse om eldre kvinners helse i Bergen 24. - 25. oktober 2016.

Høyesterett styrker stillings­vernet for støtte­kontakter

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er arbeidstaker og fast ansatt i Ålesund kommune.

Bedre og bedre dag for dag (fagbladet.no)

Hver uke ror de utpå et av vannene i Østmarka og sykler til en kjent europeisk by. Alltid med Mette Nordberg og Danse-Lars som faste følgesvenner. Og hver eneste uke avslutter de sittedansen med «Bedre og bedre dag for dag».

Helseministeren «glemmer» helsefagarbeiderne

Helseminister Bent Høie unnlater å snakke om titusenvis av helsefagarbeidere som gjør en viktig jobb i kommunehelsetjenesten, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, til NTB.

EPN Representantskapsmøte og Fagkonferanse i Reykjavik 30. – 31. mai

Hvert annet år avholder EPN (European Counsil of Practical Nurses) sitt representantskapsmøte og fagkonferanse. Denne gang finner møtene sted i Reykjavik, Island. Deltakere fra alle EPNs medlemsland deltar; Danmark, Finland, Island, Færøyene, Luxembourg og Norge.

Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften

Fagforbundet mottar en del spørsmål fra medlemmer og seksjonstillitsvalgte om reglene for legemiddelhåndtering.

Medisinutdanningen må skje også på sykehjemmene (Dagens Medisin)

Legeforeningens arbeider med å se om medisinutdanningen er i takt med samfunnsutviklingen.

Medisinutdanningen må skje også på sykehjemmene

Legeforeningen arbeider med å se om medisinutdanningen er i takt med samfunnsutviklingen. (Dagens Medisin)

Viktig seier for Fagforbundet Bergen

Bergen kommune avslutter kontrakten med Orange Helse innen hjemmesykepleie. Vikarbyrået har tidligere blitt kastet ut av sykehusene etter er rekke avtalebrudd.

6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

I ett år jobbet svenskene 6 timers arbeidsdag. Dette ble resultatet: Færre sykemeldinger, gladere personal og mer fornøyde beboere, konkluderer rapporten.

Er du ufaglært og tar fagbrev? Ikke bytt kommune!

Hvis man ikke har full ansiennitet som er relevant for fagarbeider kan lønna bli mindre ved bytte av arbeidsgiver.

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere-5915

Vi ønsker velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere, 25.-26 mai 2016 i Oslo. Mågruppen er især helsefagarbeidere, men konferansen er også aktuell for annet helse- og omsorgspersonell og andre interesserte.

Akershus har fått 35 helserekrutter (fagbladet.no)

Menn i helse: Rune Breiby og 34 andre menn fra Akershus har begynt på en ny karriere. De er blitt helserekrutter, og snart er de helsefagarbeidere.

Dokumentasjon for praksiskandidater

Personer med lang arbeidspraksis kan gjennom praksiskandidatordningen avlegge fagprøve. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for vurdering av praksis. Målet er å bidra til riktig og lik vurdering i fylkeskommunene.

Helsefagarbeider

Jeg heier på dere helsefagarbeidere: Selv på de gråeste dagene, tenker jeg på pasientene og den gleden jeg får gi dem i hverdagen.

– Vi må få helsefagarbeidere i praksis ved alle sykehus (fagbladet.no)

150 helsefagarbeidere har tatt fagbrev på Stavanger Universitetssykehus - nå hedres primus motor Inga Landsvik av fylkeskommunen.