Nyheter

Endret AML- lov vil gi flere feil og et dårligere arbeidsliv

Langvakter inntil tretten timer gir økt feilbehandling og et dårligere helsevesen, viser en undersøkelse Sentio har gjort for Fagforbundet. De som jobber i sektoren ønsker heller ikke slike arbeidstidsordninger.

- Vi godtar ikke en slik overkjøring

Helseminister Bent Høie har bestemt å legge ned akuttmottakene i Rjukan og Kragerø. I dag møtte han massiv motstand utenfor Stortinget, hvor flere tusen demonstranter hadde møtt opp.

God sommer :)

Faggruppa har hatt møte 10. - 11. juni i Oslo, i deilig sommervær.

Tilbakeviser NHO-påstander

Mette Nord tilbakeviser NHOs påstander om at forskning som viser at private sykehjem har lavere kvalitet er spekulativ.

Standarder i eldreomsorgen

Standard Norge og Fagforbundet arrangerte nylig et informasjonsmøte om standardisering i eldreomsorgen.

Tid til omsorg, tillit til faglighet i hjemmetjenesten. (Ivar Johansens Blogg)

Stoppeklokke-styringen har gått for langt. I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken.

For kunnskap om velferdsteknologi – se til Lister

Listerregionen satser stort på at eldre innbyggere i de seks kommunene skal kunne leve livet sitt lenger utenfor institusjoner.

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere-5858

Vi har nå vært samlet til 2 flotte dager i fagforbundets lokaler i K-15. Til inspirasjon og stort engasjemang.

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Det er fremdeles mulig å melde seg på vår andre nasjonale konferanse for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere som foregår i Oslo 21.-22. mai. Konferansen arrangeres som tidligere av Fagakademiet i samarbeid med Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial.

Læring på jobben

Nytt temahefte nr. 35 "Læring på jobben" tar for seg våre viktigste læringsarenaer arbeidsplass og skole. Mange gode eksempler på at det nytter.

Retningslinjer for realkompetansevurdering

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne.

Seksjonssamling på Gardermoen

Vi fikk også denne gangen representere faggruppa på sekjonssamlingen. Dette setter vi stor pris på og ser at det er veldig nyttig i forhold til vårt arbeid i gruppa videre.

Nasjonal konferanse for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

Dette er en arena og et treffsted for faglig utvikling til beste for ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere. 21. - 22. mai i Fagforbundets lokaler i Oslo.

KreativOmsorg '14: Kirke, klang og kreativitet

Stemingen var magisk for konferansedeltakere som ble med under glasstaket ved domkirkeruinene på Hamar. Himmelsk sang og dikt ble presentert i fortryllende omgivelser.

KreativOmsorg '14: Berøring som lindrer

Berøringsterapi kan gi lindring, økt livskvalitet og velvære. Det fikk deltakerne på årets KreativOmsorg kjenne på kroppen.

10 ganger hurra for KreativOmsorg

KreativOmsorg arrangeres for tiende gang. Konferansen er tilbake til Hamar, der det hele begynte. Deltakerne får se og oppleve alternative veier til omsorg - en omsorg som gir økt trivsel, aktivitet og livskvalitet.

Smakebiter fra velferdsteknologien

Hvordan kan teknologi utvikle og forbedre velferdstjenestene? Nøtterøy kommune inviterte nylig til Velferdsteknologikonferanse.

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere

21. og 22. mai, Fagforbundet Keysersgate 15 Oslo

Satte søkelys på etiske dilemma i eldreomsorg

Verdig eldreomsorg sto på dagsorden for rundt 200 unge helsearbeidere på konferanse i Folkets Hus i Oslo. Et panel av fagpersoner og en komiker forsøkte å løse etiske dilemma som ungdommene møter på jobb.