Til hovedinnhold

Samspillkonferansen 2015: Rehabiliterer best hjemme i Sandefjord

Best hjemme: Prosjektleder Gunnbjørg Furuset og spesialhjelpepleier Susanne Torjussen snakker varmt om hverdagsrehabilitering i Sandefjord.

Best hjemme: Prosjektleder Gunnbjørg Furuset og spesialhjelpepleier Susanne Torjussen snakker varmt om hverdagsrehabilitering i Sandefjord. (Foto: Fagforbundet)

Sandefjord har en målrettet satsing på hverdagsaktiviteter gjennom prosjektet Best hjemme. Pasienter skal kunne fortsette å bo hjemme og leve et så ordinært liv som mulig etter at de har blitt syke.

27.10.2015 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 27.11.2015

Prosjektet bygger på et samarbeid med pårørende, hjemmesykepleien, lege, fysioterapeut med mer i kommunen.

- Vi har fokus på mestring og ikke kun pleie, slik vi er vant til i hjemmesykepleien. Vi har blitt tvunget til å tenke annerledes i hjemmesykepleien for at vi skal få det til å fungere, sier spesialhjelpepleier Susanne Torjussen til en sal full av helsefagarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, vernepleiere og ledere i helse på Samspillkonferansen 2015 i Bergen.

- Det handler om hjemmemestring. Vi er stolte av det vi har fått til og har dette som tema på fagdager, personalmøter og andre arenaer der det er naturlig å fortelle om prosjektet Best hjemme, sier hun.

Treningen er brukerstyrt og handler om hjelp til å trene på det de strever med hjemme. Pasientene har sine mål - og det legges til rette for at pasientene når dem.

Presentasjon av prosjektet Best hjemme på Samspillkonferansen 2015

 

Andre presentasjoner på konferansen

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?